Αρχείο δημοσιεύσεων για την κατηγορία ‘Διεθνής Ανάπτυξη’

Franchise Success

Franchise Success,

H Κυπριακή αγορά εστίασης

-


Η κυπριακή αγορά εστίασης χαρακτηρίζεται από μια έντονα αυξητική πορεία. Αυτό οφείλεται σε διαφορετικούς συγκλίνοντες παράγοντες, γεγονός το οποίο καθορίζει την αύξηση αυτή ως μια τάση μονιμότερου χαρακτήρα. Τούτο οφείλεται στο ότι τα  δομικά κινητήρια στοιχεία που συντελούν στην αύξηση της αγοράς είναι ιδιαίτερα ισχυρά σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και  διασφαλίζουν τη διατήρησή της.

Συνοπτικά οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την αυξητική πορεία της αγοράς είναι:

• Το αυξανόμενο διαθέσιμο εισόδημα, όπως αυτό καταγράφεται τα 2 τελευταία χρόνια αλλά και παράλληλα όπως αναφέρουν και οι εκτιμήσεις των αναλυτών ως προς τις προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού

• Ο τουρισμός ο οποίος έχει μια έντονη αυξητική τάση όχι μόνο ως προς τη ημερήσια δαπάνη αλλά και ως προς τις ημέρες παραμονής στη Κύπρο.

• Η αύξηση των μόνιμων αλλοδαπών κατοίκων στη Κυπριακή αγορά.

• Η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων των Κυπρίων.

• Η αύξηση των εργαζομένων “white collars” από άλλες χώρες και ο ρόλος της Κύπρου ως οικονομικό κέντρο, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία ‘heavy users’ καταναλωτών με υψηλή χρήση στο χώρο της εστίασης και ειδικά στη κατηγορία αυτή.

Ταυτόχρονα,  η ζήτηση συστημάτων franchise εστίασης παραμένει σταθερά αυξητική, καθώς προσφέρει στους franchisees την πεποίθηση ότι  αποτελεί μια επένδυση με υψηλή ρευστότητα, χαμηλό κίνδυνο, ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης και επιλεκτικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα χαρίζει ευελιξία και γρήγορη ρευστοποίηση αν και όταν κριθεί αυτό απαραίτητο. Διαβάστε περισσότερα »

DSK

Δημήτρης Στεφ. Κωστάκης, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Νομικός Σύμβουλος Franchise, συγγραφέας του βιβλίου: Franchising, Νομική και Επιχειρηματική Διάσταση. Εmail: kostakis.d.s@dsa.gr

Master Franchise:Παθογένειες και σημεία Προσοχής

-

Αναδημοσίευση από το Franchise Success τ.54/Αυγουστος 2014

Franchise Success: Αρκετές φορές έχουμε γίνει θεατές συγκρούσεων μεταξύ διεθνών αλυσίδων και των αντίστοιχων master franchisee εδώ στην Ελλάδα.  Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι παθογένειες του συστήματος που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη; Ποια τα σημεία προσοχής και για τις δύο πλευρές;

Οι κυριότερες παθογένειες είναι οι ακόλουθες:

 • Η εξαγωγή ενός συστήματος franchising το οποίο δεν έχει ακόμη εδραιωθεί στην αγορά του αλλοδαπού δότη, είτε γιατί δεν έχει λειτουργήσει για αρκετό χρονικό διάστημα, είτε γιατί αντιμετωπίζει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.
 • Η ανυπαρξία συγκεκριμένης οικονομικής μελέτης, όπως επίσης και στρατηγικής για την υλοποίηση του επιχειρηματικού εγχειρήματος.
 • Η οικονομική αδυναμία υποστήριξης του Έλληνα master franchisee, είτε λόγω της υποτίμησης των απαιτουμένων δαπανών, είτε λόγω της υπερεκτίμησης των οικονομικών δυνατοτήτων του αλλοδαπού δότη.
 • Η μη εκπόνηση εμπεριστατωμένης μελέτης της ελληνικής αγοράς.
 • Η μη προσαρμογή του συστήματος franchising και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του στις τοπικές αγοραστικές και καταναλωτικές συνθήκες.
 • Η μη διενέργεια συστηματικής έρευνας αναφορικά με τις ιδιαίτερες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και νομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα.
 • Η μη λειτουργία ορισμένων πιλοτικών καταστημάτων στην ελληνική αγορά.
 • Η ανεπάρκεια της οργανωτικής υποδομής του αλλοδαπού δότη για την υποστήριξη της λειτουργίας του εγκατασταθέντος στην Ελλάδα δικτύου franchising
 • Η λανθασμένη επιλογή του προσώπου του κύριου λήπτη (master franchisee), ή γενικότερα των προσώπων τα οποία ανέλαβαν να υλοποιήσουν την εγκατάσταση του δικτύου franchising στην ελληνική αγορά.

Περαιτέρω, προς αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων και παρεξηγήσεων, θα πρέπει ο Έλληνας υποψήφιος master franchisee να ενημερώσει τον αλλοδαπό δότη για θέματα που άπτονται της ελληνικής φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, όπως και της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας αλλά και της νομοθεσίας περί προστασίας της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ακόμη, για τις προβλέψεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.
Τέλος, θα πρέπει και τα δύο μέρη να περιλαμβάνουν ρήτρα στη Σύμβαση Master Franchise με την οποία να καθορίζουν σαφώς τόσο το εφαρμοστέο δίκαιο όσο και το αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση των τυχόν μεταξύ τους διαφορών.

Photo Via Flickr: Vilhelm Sjostrom

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Τόλμη και Κρίση!

1

Αξίζει να διαβάσετε το άρθρο του Στάθη Χαϊκάλη στο Blog Think positive! :: blog με θέμα Πως η βιοτέχνις Αγγελική αντεπιτίθεται στην κρίση και ντριπλάρει τους Κινέζους.

Σε μια περίοδο που η παθητικότητα, οι κοινότυπες συνταγές  περί συρρικνώσεων, απολύσεων, μείωσης κόστους αλληλοσυμπληρώνονται με γενικόλογες αναλύσεις και κραυγές, η προβολή επιχειρηματιών που δημιουργούν, καινοτομούν, αναζητούν νέες ευκαιρίες αποτελεί μοναδική συμβολή στο ξεπέρασμα της μιζέριας που μας περιβάλλει.

Ιδιαίτερα όταν δεν αναφερόμαστε σε γενικόλογες στρατηγικές αλλά σε υλοποιήσεις, σε πρακτικές δράσεις που φέρνουν αποτελέσματα. Σε επιχειρηματικές κινήσεις έξω από την πεπατημένη, πέρα από το οικείο. Οι καιροί απαιτούν συνεχώς μεγαλύτερη  δημιουργικότητα, αμφισβήτηση της υφιστάμενης κατάστασης, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και κυρίως τόλμη.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Διεθνής Ανάπτυξη και Franchising:Πως να αναπτύξετε με επιτυχία την επιχείρηση σας στο εξωτερικό

-


Η μέθοδος διεθνούς ανάπτυξης με master franchise συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια για τις Ελληνικές αλυσίδες λιανικής πώλησης. Πράγματι, επιχειρήσεις με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά επιθυμώντας την ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση των μεγεθών τους, αναπτύσσουν διεθνή δίκτυα πωλήσεων μέσα από την επιχειρηματική δυναμική, διάρκεια  & σταθερότητα που διακρίνει την μορφή συνεργασίας master franchise. Ήδη κατά την τελευταία δεκαετία σημαντικές αλυσίδες όπως η Lapin, «Γρηγόρης Μικρογεύματα-Coffee right», Everest, Alexi Andriotti, Raxefsky, Oxette κ.α. πέρασαν τα Ελληνικά σύνορα αναπτυσσόμενες με επιτυχία στις διεθνείς αγορές.

H διεθνής ανάπτυξη (με έμφαση στα Βαλκάνια) αποκτά διαρκώς αυξανόμενο ρόλο στην εταιρική δράση ολοένα και περισσότερων ελληνικών αλυσίδων. Πράγματι το σύγχρονο επιχειρηματικό πεδίο γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια συνεχή τάση διεύρυνσης πέρα από τις υφιστάμενες παραδοσιακές αγορές ανά χώρα.

Η άρση των εμπορικών περιορισμών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση νέων ευκαιριών αλλά και προκλήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται απαραίτητη η σε βάθος ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχία ενός συστήματος master franchise.

Το σύστημα συνεργασίας master franchise προσφέρει μια σειρά από ισχυρά οφέλη τόσο για τον δικαιοπάροχο (master franchisor) όσο και για τον δικαιοδόχο (master franchisee). Η ανάπτυξη μιας επιτυχημένης συνεργασίας master franchise μειώνει το επιχειρηματικό ρίσκο για τον franchisor καθώς συμβάλλεται με ένα συνεργάτη με ισχυρές διασυνδέσεις και δυνατότητα διείσδυσης στην τοπική αγορά, αποτελεσματική γνώση των  ιδιαιτεροτήτων του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα προϋποθέτει μειωμένες επενδύσεις για τον franchisor σε σχέση με αυτές που θα χρειαζόταν εάν διείσδυε αυτοτελώς στην συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, μια επιτυχημένη συνεργασία master franchise προσδίδει ισχυρά ανταγωνιστικά οφέλη και στον master franchisee, καθώς ο master franchisor τον εφοδιάζει με ένα ολοκληρωμένο concept, μια συγκροτημένη επιχειρηματική πρόταση, ισχυρή τεχνογνωσία & ένα αποτελεσματικό σύστημα λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης. Διαβάστε περισσότερα »

Related Posts with Thumbnails

Αρχειο δημοσιευσεων

Φωτογραφιες του Franchise Blog

 • 5asec Μαρούσι
 • kem omilia 2010
 • money show 2009
 • ΚΕΜ 2010 Ομιλία κ Π Ρουσόπουλου
 • ομιλία Παναγιώτη Ρουσόπουλου για αποτελεσματική διαχείριση 2008
 • Παρουσίαση Ελληνικής Αγοράς στην έκθεση Franchise στο Παρίσι 2008
 • KRAFT
 • imerida TITANIA

Με μια ματιά

Εγγραφειτε στο Franchise Blog

Εγγραφείτε στο Franchise Blog ώστε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα τις τελευταίες δημοσιεύσεις.

Τελευταία Νέα του Franchise