Archive for 2004

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Ανάπτυξη με Franchising: Η μεγάλη απόφαση (3ο Μέρος) – Παράγοντες διαχρονικής επιτυχίας ενός συστήματος franchise

-

Παραπάνω αναφέρθηκαν τα βασικά σημεία για την ομαλή ανάπτυξη ενός συστήματος franchise. Είναι όμως ικανά τα παραπάνω να διασφαλίσουν την επιτυχία σε μακροχρόνιο ορίζοντα; Από την αρχαιότητα είναι γνωστό το ρητό «χαλεπότερον εστί το κρατείν του κτάσθαι», που αναφέρεται στη δυσκολία να διατηρηθεί μια κατάκτηση σε βάθος χρόνου. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στα δίκτυα franchise, καθώς είναι δυσκολότερο να διασφαλίσεις την μακροχρόνια επιτυχία από το να εισέλθεις ιδιαίτερα δυναμικά σε ένα χώρο. Και αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος που αποτυγχάνει σημαντικός αριθμός συστημάτων franchise.

Η διαχρονική επιτυχία μιας αλυσίδας franchise μπορεί να επιτευχθεί όταν ο franchisor επανεξετάζει συχνά το σύστημα franchise που έχει αναπτύξει, επανεπενδύει συνεχώς σε αυτό, αλλά είναι και σε θέση να αναζωογονήσει το concept, ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά στην αγορά.

Ευελιξία – ο πρώτος καθοριστικός παράγοντας διαχρονικότητας

Η ευελιξία είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν πρέπει να παραβλέπεται ειδικά σε τομείς και κλάδους που βιώνουν ριζικές και συνεχείς αλλαγές. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Ανάπτυξη με Franchising: Η μεγάλη απόφαση (2ο Μέρος) – Σύστημα Λειτουργίας & Υποστήριξης

2

Σύστημα Λειτουργίας  & Υποστήριξης

Κάθε franchisor θα πρέπει να έχει θέσει σε λειτουργία αποτελεσματικά συστήματα που θα στηρίξουν τις λειτουργίες των franchisees. Τα βασικά σημεία των παραπάνω συστημάτων περιλαμβάνουν προγράμματα υποστήριξης, εγχειρίδια λειτουργίας, πρόγραμμα εκπαίδευσης, συστήματα ελέγχου κλπ.

Πρόγραμμα υποστήριξης. Περιλαμβάνει ένα πακέτο υπηρεσιών, στο οποίο ο franchisor θα πρέπει να σταθμίσει τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητές του, το κόστος που αυτές οι υπηρεσίες συνεπάγονται, καθώς και την μορφή που θα πρέπει να έχουν – συμβουλευτική, καθοδηγητική ή προαιρετική.

Στο αρχικό στάδιο, o franchisor θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες όπως έρευνες αγοράς, σχεδιασμός καταστήματος, επιλογή σημείου, πακέτα leasing, δημιουργία εγχειριδίων λειτουργίας και εκπαίδευσης κλπ. Συνεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να αφορούν διαρκή προγράμματα εκπαίδευσης, τήρηση λογιστικών βιβλίων,  συντήρηση εξοπλισμού, προγράμματα ανακαινίσεων κλπ. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Ανάπτυξη με Franchising: Η μεγάλη απόφαση (1ο Μέρος)

-

Η απόφαση ανάπτυξης ενός δικτύου με Franchising είναι μια μεγάλη απόφαση, που επηρεάζει συνολικά την πορεία μιας εταιρείας. Απαιτεί συστηματική έρευνα και προετοιμασία, μια ξεκάθαρη στρατηγική, σημαντικές επενδύσεις και ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις στη μεταβατική περίοδο. Τρία στα πέντε νέα συστήματα franchise μετά από δύο ή τρία χρόνια αποφασίζουν να μην συνεχίσουν! Τι πρέπει να γνωρίζει ένας υποψήφιος franchisor; Ποια η διαφορά μεταξύ αυτών που ακολουθούν μια σταθερά αναπτυξιακή πορεία και αυτών που τελματώνουν βλέποντας τα δίκτυά τους είτε να μην αναπτύσσονται είτε μετά από μια περίοδο άνθησης να συρικνώνονται;

Όταν μια επιτυχημένη εταιρεία ξεκινά την ανάπτυξη της με franchising, αυτομάτως συνεπάγονται πολλές αλλαγές. Η εταιρεία καλείται να μετασχηματίσει τις λειτουργίες της, έτσι ώστε, όχι απλά να παρέχει στους πελάτες της ένα καλό προϊόν με το καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει την τεχνογνωσία της στους μελλοντικούς franchisees της και να εξασφαλίσει ότι το δίκτυο που θα γεννηθεί θα έχει την καλύτερη δυνατή πορεία. Ουσιαστικά, αλλάζει ο ρόλος και ο στρατηγικός προσανατολισμός της οργανωτικής δομής, αλλάζει ολόκληρη η φιλοσοφία της επιχείρησης. Δεν είναι πλέον ένας «παίκτης» που αγωνίζεται σε μια ανταγωνιστική αγορά, αλλά ένας «προπονητής» που σχεδιάζει, οργανώνει, εξοπλίζει, κατευθύνει μια ομάδα ανεξάρτητων παικτών που έχουν κοινό στόχο, τη «νίκη» της ομάδας και την προσωπική επιτυχία και αναγνώριση.

Παράλληλα, όλη αυτή η επίπονη διαδικασία μετασχηματισμού για τον franchisor, έχει νόημα μόνο αν είναι επικερδής. Με άλλα λόγια, τα δυνητικά οφέλη – άμεσα και έμμεσα -που θα προκύψουν από την ανάπτυξη δικτύου franchise πρέπει να αντισταθμίζουν και να υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο κόστος του μετασχηματισμού. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνει υπ’όψη η κάθε επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί με franchising.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αναδεικνύεται σε κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των δικτύων Franchise

-


Οι συνεχείς αλλαγές στον επιχειρηματικό πεδίο η ένταση του ανταγωνισμού, θέτουν νέες προτεραιότητες στα δίκτυα franchise.

Η διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων εξαρτάται από την συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή, στην παροχή νέων και αποδοτικότερων τρόπων προσπέλασης στον καταναλωτή, οι συναλλαγές σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο, στη παροχή νέων διαστάσεων στο ρόλο που διαδραματίζει το σημείο πώλησης και στην προστιθέμενή τους αξία, και στον επαναπροσδιορισμός του ανταγωνισμού.

Η νέα αυτή πραγματικότητα απαιτεί από τα δίκτυα ένα διαφορετικό επίπεδο οργάνωσης, ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας, ένα διαφορετικό επίπεδο αξιοποίησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το παραδοσιακό μοντέλο όπου ένας προμηθευτής-franchisor δημιουργούσε μέσω της τυποποίησης της μια επιχειρηματική ιδέα – concept που το “διέθετε” σε πελάτες- franchisees έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Ένα σύγχρονο δίκτυο πλέον διαχειρίζεται αξίες, γνώση και σχέσεις. Η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής διαχείρισης  παράγει τα κέρδη και τις υπεραξίες.

Τα επιτυχημένα δίκτυα διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο το οποίο για να υλοποιηθεί απαιτεί ταχύτητα μετάδοσης και αξιοποίησης της πληροφορίας, έλεγχο, υποδομή, ευέλικτη οργανωτική δομή, αποτελεσματικές επενδύσεις.

Τα δίκτυα franchise  έχουν πλέον έναν αξιόπιστο συνεργάτη δίπλα τους για να  τους σώζει χρόνο και χρήμα. Ο λόγος γίνεται για τα σύγχρονα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα τα οποία ενοποιούν κάτω από μια ομπρέλα όλες τις λειτουργίες και όλα τα τμήματα ενός δικτύου.

Έτσι, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον επαφής, ένας  manager μπορεί να παρακολουθεί σχεδόν κάθε σημαντική πληροφορία που αφορά τον οργανισμό (κεντρικές υπηρεσίες-franchise network-πελάτες-προμηθευτές ) και να διαθέτει πλήρη γνώση της λειτουργίας και της δυναμικής των μεταξύ των σχέσεων  κάθε στιγμή της ημέρας. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Σκέφτεστε να αρχίσετε την προσωπική σας επιχείρηση; To Franchising μπορεί να είναι η λύση.

-


Είναι το Franchising –ο ασφαλέστερος τρόπος για να αρχίσετε μια επιχείρηση ή είναι μια περίεργη λέξη που ίσως κρύβει κινδύνους και παγίδες;  Όταν ξεκίνησε να εκδίδεται αυτό το περιοδικό, το 1998 πολλοί Έλληνες πίστευαν ότι ήταν κάτι το επικίνδυνο, το ιδιαίτερα δεσμευτικό, αλλά από τότε πάνω από 8,000 άνθρωποι μπήκαν στο χώρο των επιχειρήσεων εντασσόμενοι σε ένα δίκτυο franchise. Γεγονός είναι ότι γύρω μας υπάρχουν πιο πολλά franchise απ’ ό,τι πιστεύουμε και μάλιστα καλύπτουν πλέον το σύνολο σχεδόν των κλάδων.

Ανεξαρτήτως της μεγάλης επιτυχίας πολλών franchise, υπάρχει ακόμα μια αβεβαιότητα σχετικά με το τι είναι franchise και με ποιον τρόπο λειτουργεί. Είναι πραγματικά ο ασφαλέστερος τρόπος για να αρχίσεις μια επιχείρηση; Πόσο κοστίζει πραγματικά η αγορά ενός franchise; Γιατί μερικοί άνθρωποι αποτυγχάνουν; Πώς να καταλάβουμε τη διάφορα μεταξύ ενός αποδοτικού και ενός επικίνδυνου franchise;

Με απλά λόγια! Να ξαναθυμηθούμε τι είναι το franchising.

Το franchising είναι μια μέθοδος οργάνωσης μάρκετινγκ και προώθησης, όπου μια εταιρία (που ονομάζεται franchisor) επεκτείνεται δίνοντας το δικαίωμα σε ένα πρόσωπο ή σε μια άλλη εταιρία (που ονομάζεται franchisee) να δημιουργήσει και λειτουργήσει ένα ¨αντίγραφο¨ της επιχείρησης. Το δικαίωμα γενικά περιλαμβάνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το όνομα, το σύστημα της επιχείρησης, την τεχνογνωσία του franchisor και την οργάνωση για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το Franchising διαφέρει από την χορήγηση άδειας (licensing) ή την σχέση αντιπροσώπευσης γιατί η σχέση μεταξύ franchisee και franchisor είναι πολύπλευρη, συνεχής, εξελισσόμενη και περιλαμβάνει περισσότερες υποχρεώσεις και για τις δυο πλευρές.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Balanced Scorecard: Αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης και ελέγχου στην υπηρεσία των δικτύων franchise

-


Photos Via Flickr

Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, και επομένως και στην Ελλάδα, μετρούσαν την αποδοτικότητα των λειτουργιών τους με την χρήση αποκλειστικκά οικονομικών μεγεθών και δεικτών.

Το ενδιαφέρον εστιαζόταν στην πορεία των πωλήσεων, στα καθαρά κέρδη, στο περιθώριο μεικτής και καθαρής κερδοφορίας, στη ρευστότητα και στο κεφάλαιο κίνησης.

Ομως συχνά, η επίτευξη στόχων που σχετίζονταν με την πρόοδο στα παραπάνω μεγέθη δεν συμβάδιζε με την πραγματική ανάπτυξη μιας εταιρείας στο πέρασμα του χρόνου, αφού για την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων (πχ. Περιθώριο Λειτουργικής Κερδοφορίας) θυσιαζόταν η μακροπρόθεσμη δυναμική (π.χ. με επιδείνωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών από περικοπή θέσεων εργασίας)

Στα τελευταία χρόνια όμως, και έπειτα από τις μελέτες που δημοσίευσαν δύο αμερικανοί καθηγητές και συγκεκριμένα οι Robert Kaplan και David  Norton, η παραπάνω στάση φαίνεται ότι σιγά σιγά μεταβάλλεται και οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται και σε άλλες παραμέτρους της επιχειρησιακής λειτουργίας για να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών τους. Συγκεκριμένα αναφέρουμε την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι πελάτες και την εμπιστοσύνη που έχουν στα προϊόντα που καταναλώνουν, την ποιότητα της εξυπηρέτησης, την ικανότητα της επιχείρησης να υιοθετεί νέα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, όπως επίσης και να επεξεργάζεται και να αναπτύσσει κερδοφόρα νέες ιδέες. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

FRANCHISING: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

-


Στην Ελλάδα την τελευταία περίοδο γινόμαστε όλοι μάρτυρες μιας σειράς δηλώσεων, ειδήσεων, άρθρων και «αναλύσεων» για τα προβλήματα στο χώρο του franchising, για τα δίκτυα franchise (;) που αντιμετωπίζουν προβλήματα για την ανεπάρκεια ή ακόμα και για τη φερεγγυότητα δικτύων, φορέων κ.λπ. Τίτλοι όπως «σε γυάλινα πόδια…» ή «απληστία εταιρειών franchise…» ή «κανόνια αλυσίδων…» κ.λπ. δημιούργησαν μία σειρά ερωτηματικών και αμφισβητήσεων.  Αφορμή η αίτηση πτώχευσης τριών δικτύων και τα προβλήματα ρευατότητας σε δύο ομίλους εταιρειών που διέθεταν δίκτυο. Βέβαια από τα τρια δίκτυα μόνο ένα ήτραν franchise, ενώ από τους δύο ομίλους μόνο ο ένας είχε υιοθετήσει το θεσμό του franchise και η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν κερδοφόρα.

Δε σημαίνει βέβαι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο χώρο. Υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν!  Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η πλειοψηφία των νέων concept παρουσιάζει μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης τα πρώτα χρόνια ή και σε ένα ποσοστό – συγκριτικά ελάχιστο – στασιμότητα ή και θνησιμότητα. Χαρακτηριστική η περίπτωση της Γαλλίας. Από τα 600 και πλέον συστήματα που είχαν υιοθετήσει το franchising τη δεκαετία του ΄80, σήμερα μόνο τα μισά συνεχίζουν να διαθέτουν δίκτυα franchise. Άλλα επέλεξαν διαφορετικές μορφές ανάπτυξης, άλλα συγχωνεύτηκαν και ορισμένα δεν άντεξαν την πίεση του ανταγωνισμού. Το σημαντικό σημείο για κάθε προσεχτικό και καλοπροαίρετο αναλυτή είναι να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως:

 • Ποιος είναι ο βαθμός βιωσιμότητας δικτύων franchise σε σύγκριση με εταιρείες που δεν το αξιοποίησαν σε αυτόν τον κλάδο και στην ίδια συγκυρία;
 • Ποιος είναι ο βαθμός βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν σε ένα δίκτυο σε σύγκριση με αυτούς που παρέμειναν ανεξάρτητι στον ίδιο κλάδο;
 • Ποιος είναι ο βαθμός βιωσιμότητας των νέων επιχειρηματιών σε δίκτυα franchise και ποιος των ανεξάρτητων;
 • Ποιος ο ρυθμός ανάπτυξης αλυσίδων που υιοθέτησαν το franchising σε κρίσιμες φάσεις ανάπτυξής τους και ποιος ο ρυθμός ανάπτυξης ανάλογων επιχειρήσεων που επέλξαν διαφορετικές στρατηγικές;
 • Και τέλος πώς επέδρασε το franchising ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξής του σε κρίσιμους δείκτες της εθνικής οικονομίας όπως ανεργία, συγκέντρωση αγορών, αυτοαπασχόληση, κοινωνική συνοχή, μεταφορά τεχνογνωσίας κ.λπ.

Η θετική απάντηση στα παραπάνω θέματα δε σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση που δηλώνει ότι αναπτύσσεται με franchising είναι και σίγουρη επένδυση. Δε σημαίνει επίσης ότι για κάθε επιχείρηση ή κλάδο το franchising είναι μονόδρομος ή έστω μία σίγουρα επιτυχημένη εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης. Οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, του κάθε κλάδου και της συγκυρίας είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν απλοποιημένες γενικεύσεις. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

ΠΟΛΛΑΠΛΟ (MULTI-UNIT) FRANCHISING: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

Photos Via Flickr

Ο αριθμός των franchisors οι οποίοι αναζητούν franchisees, ικανούς να ανοίξουν περισσότερες από μία μονάδες, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό συμβαίνει διότι οι franchisors γνωρίζουν πλέον πως η συγκεκριμένη μέθοδος επέκτασης, τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξουν την εταιρεία τους ταχυτέρα, αποτελεσματικότερα και με πιο αποδοτικό τρόπο.

Οι λόγοι είναι προφανείς και μια απλή απαρίθμηση ορισμένων καταδεικνύει την σημαντικότητα της μεθόδου για ένα δίκτυο:

 • Οικονομίες κλίμακας,
 • αποκεντρωμένη διοικητική λειτουργία,
 • ταχύτερη ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού,
 • διασπορά κινδύνου,
 • ορθολογικότερη τοπική ανάπτυξη,
 • αποτελεσματικότερη διαχείριση συλλογικής γνώσης και εμπειρίας,
 • αύξηση πιστοληπτικής ικανότητας,
 • αποτελεσματικότερη διαχείριση ίδιων κεφαλαίων,
 • επανεπένδυση κερδών στο δίκτυο,
 • ενδυνάμωση του brand name κοκ.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Νέοι Franchisees: Υπενθυμίζοντας όσα δεν κάλυψε η αρχική εκπαίδευση και κοστίζουν!

-

Οι περισσότεροι νέοι franchisees πιστεύουν στο ξεκίνημα τους πως είναι αρκετά ικανοί και καταρτισμένοι, όσον αφορά τις επιχειρηματικές τους ικανότητες, τις εμπειρίες, τις γνώσεις, την εκπαίδευση τους, προκειμένου να αναλάβουν την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης τους. Τι συμβαίνει, όμως στην πράξη, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν την ίδια την επιχείρηση;

Αυτή τη διάσταση καμιά εκπαίδευση δεν μπορεί να καλύψει, κανείς franchisor δε θα πει με ακρίβεια σε ένα νέο franchisee τι πρέπει να κάνει και τι να αποφύγει. Προκειμένου να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε ορισμένα βασικά ερωτήματα, παραθέτουμε στη συνέχεια δώδεκα λανθασμένες ενέργειες, που θα πρέπει οι franchisees να αποφύγουν, εάν θέλουν να επιτύχουν. Οι συγκεκριμένες συμβουλές απευθύνονται στους franchisees όλων των κλάδων και εξακολουθούν να είναι χρήσιμες, ακόμα και όταν μια επιχείρηση franchise έχει παρουσιάσει αρκετά κερδοφόρα ανάπτυξη.

  1.Μην ξεγελάτε τον εαυτό σας

Αυτό είναι και το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξετε, όταν αποφασίζετε να επενδύσετε σε μια επιχείρηση, είτε πρόκειται για franchise, είτε όχι. Είναι πολλές οι ερωτήσεις που μπορείτε να απευθύνετε στον εαυτό σας και θα πρέπει οι απαντήσεις σας να είναι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς. Είστε αφοσιωμένος; Έχετε ενθουσιαστεί με την προοπτική της δικής σας επιχείρησης; Νιώθετε έτοιμος να κάνετε τις απαιτούμενες θυσίες και να δουλέψετε πολύ σκληρά; Οι ερωτήσεις είναι πολλές, αλλά όλες καταλήγουν σε μια – την πιο σημαντική: είστε αρκετά αποφασισμένος για να επιτύχετε;

Αυτή η αποφασιστικότητα είναι που θα σας επιτρέψει να κερδίσετε την επιτυχία. Εάν σας χαρακτηρίζει, τότε μπορείτε να καταφέρετε σχεδόν τα πάντα. Εάν πάλι όχι, τότε ενδεχομένως να καταστρέψετε ακόμη και την καλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία.

Κύριο χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας είναι ο υψηλός βαθμός θέλησης και δέσμευσης. Εάν τον διαθέτετε, το πιθανότερο είναι ότι κάποια στιγμή στη ζωή σας θα καταφέρετε να επιτύχετε στον τομέα που επιλέξατε και εργαστήκατε σκληρά. Μπορεί να πρόκειται για κάποιο άθλημα ή για κοινωνική εργασία ή και για κάποιο χόμπι, ιδιαίτερα σημαντικό για εσάς. Εάν η αποφασιστικότητα σας χαρακτηρίζει σε διάφορους τομείς της ζωής σας, τότε θα σας χαρακτηρίζει και στην εργασία σας.

2. Να θυμάστε! Η επιτυχία σπάνια έρχεται εύκολα.

Τα χρήματα που καταβάλλετε στον franchisor, προκειμένου να ενταχθείτε στο δίκτυο του  και η επένδυση στην οποία προβήκατε, δεν αποτελούν την εγγύηση ότι η επιτυχία σας είναι εξασφαλισμένη. Εάν ξεκινάτε με αυτήν τη λογική, θα σας περιμένουν αρκετές εκπλήξεις στην πορεία. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Δημιουργώντας τη δική σου επιχείρηση: 11 βήματα για ένα πετυχημένο franchise

-

Από την έρευνα αγοράς έως την υπογραφή της Σύμβασης και την ένταξη σε ένα σύστημα franchise

Photos Via Flickr

Υπάρχουν πάνω από 420 συστήματα Franchise που αναπτύσσονται στην χώρα μας. «Ελάτε σε επαφή μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες» λένε – αλλά τι συμβαίνει πραγματικά όταν τους καλέσετε και ζητήσετε τις πληροφορίες που σας έχουν υποσχεθεί; Ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός για το τι πρέπει να περιμένετε και τι να απαιτήσετε πριν αποφασίσετε να ενταχθείτε σε ένα σύστημα franchise.

Tο Franchising παρομοιάζεται συχνά με το γάμο– μια μακροχρόνια δηλαδή σχέση όπου και τα δυο μέρη θα πρέπει- εφόσον θέλουν να πετύχει- να εμπιστεύονται και να σέβονται ο ένας τον άλλο.

Όπως και στο γάμο, και τα δύο μέρη θα πρέπει να πιστεύουν με πάθος στα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει αυτή η σχέση, να γνωρίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και να γνωριστούν καλά πριν προχωρήσουν στη δέσμευση.

Η μακροχρόνια φύση των σχέσεων που αναπτύσσονται σε ένα σύστημα franchise, καθιστά την επιλογή του σωστού «συντρόφου» πολύ σημαντική.

Για να διατηρηθεί λοιπόν μια «ευτυχισμένη οικογένεια» θα πρέπει να υπάρχει συνεχής, ποιοτική και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του franchisor και του franchisee. Διαβάστε περισσότερα »

Related Posts with Thumbnails

Αρχειο δημοσιευσεων

Φωτογραφιες του Franchise Blog

 • 5asec Μαρούσι
 • kem omilia 2010
 • money show 2009
 • ΚΕΜ 2010 Ομιλία κ Π Ρουσόπουλου
 • ομιλία Παναγιώτη Ρουσόπουλου για αποτελεσματική διαχείριση 2008
 • Παρουσίαση Ελληνικής Αγοράς στην έκθεση Franchise στο Παρίσι 2008
 • KRAFT
 • imerida TITANIA

Με μια ματιά

Εγγραφειτε στο Franchise Blog

Εγγραφείτε στο Franchise Blog ώστε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα τις τελευταίες δημοσιεύσεις.

Τελευταία Νέα του Franchise