Archive for 2006

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Co-Branding: Μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης δικτύων franchise

-


Η ταχύτατη ανάπτυξη του franchising τα τελευταία χρόνια οφείλεται στις νέες μορφές συνεργασίας όπως το multiunit franchise και το multibrand franchise. Και στις δύο περιπτώσεις το κύριο συστατικό είναι η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν τα συστήματα franchise: Του ανθρώπινου δυναμικού, της δύναμης του brand name και της συσσωρευμένης γνώσης. Και μάλιστα, στην περίπτωση του Co – Branding τα περιουσιακά αυτά στοιχεία λειτουργούν συνδυαστικά με πολλαπλασιαστικά, και όχι απλώς αθροιστικά, αποτελέσματα.

Οι περισσότερες διεθνείς εταιρείες franchise ακριβώς επειδή αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό, πρέπει να αυξάνουν ή έστω να  διατηρούν τα κέρδη τους και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να αγωνίζονται για τη βελτίωση του brand και store image τους. Σε απάντηση όλων αυτών των προκλήσεων, δοκιμάζουν νέα προϊόντα, μεταβάλλουν τη σύνθεση και τις δεξιότητες του στελεχιακού τους δυναμικού, επενδύουν στην απόκτηση και αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης και επεκτείνουν ή και μετασχηματίζουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.  Επιπλέον, ένα νέο φαινόμενο έχει παρουσιαστεί, το οποίο βοηθά πολλά συστήματα franchise να επεκταθούν και να αναπτυχθούν με ταχύτερους ρυθμούς: το co-branding.

Οι ερευνητές ενστερνίζονται δύο διαφορετικές ερμηνείες για τα αίτια της συνεχούς  ανάπτυξης του franchising. Πρώτον, οι franchisees παρέχουν το απαραίτητο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Δεύτερον, οι franchisees καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και μπορούν να διευθύνουν αποτελεσματικότερα τα καταστήματά τους, σε σχέση με τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Ως σύμβουλος franchise επιδιώκω να προωθώ εναλλακτικές και δοκιμασμένες διεθνώς στρατηγικές, επιταχύνοντας την ανάπτυξη αλλά και μειώνοντας κόστη και κινδύνους. Η  πρακτική του co-branding έχει αναδυθεί ως ισχυρή εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του co-branding εξετάζονται και αναλύονται. Πέντε διαφορετικές βασικές μέθοδοι του co-branding έχουν αναπτυχθεί:

 1. σύμβαση franchisor,
 2. σύμβαση franchisee,
 3. single franchisee,
 4. dual franchisees, και
 5. portfolio management.

Διαβάστε περισσότερα »

Franchise Success

Franchise Success,

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ

-


Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για τη δικαιόχρηση δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας τόσο για τους franchisors όσο και για τους franchisees, προασπίζοντας τα δικαιώματα και των δύο μερών, σε έναν κλάδο που μπορεί να συμβάλλει πολλά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Από τις στήλες αυτού του περιοδικού έχουμε διατυπώσει εδώ και αρκετά χρόνια την άποψή μας ότι ο χώρος του franchising όπως και κάθε άλλος επιχειρηματικός χώρος θα πρέπει να διέπεται από όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς.

Ως FRANCHISE SUCCESS χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος, με την πολύτιμη βοήθεια του νομικού κ. Γιάννου Γραμματίδη, να υποβάλλει ένα σχέδιο νόμου προλαμβάνοντας πιθανά προβλήματα και δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.

Το franchising είναι μια σχέση που στηρίζεται σε αξιοπιστία, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κανόνες.

Η πρόταση για το νομοθετικό πλαίσιο για τη δικαιόχρηση στηρίχθηκε εξ’ αρχής στη δέσμευση για τη ρύθμιση της προσυμβατικής περιόδου και μόνο αυτής.

Η θέση μας ήταν πάντα ότι έπρεπε να παραμείνει σ’ αυτή τη φάση και να μην εμπλέκεται στη μετέπειτα πορεία της σχέσης μεταξύ δότη και λήπτη και ότι έπρεπε να διασφαλίζει όλα όσα έχουν θεσπιστεί τόσο απ’ τον ευρωπαϊκό όσο και τον ελληνικό κώδικα δεοντολογίας.

Το πρώτο και ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που ρυθμίζεται από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι η βασική πληροφόρηση που πρέπει να λαμβάνει κάποιος υποψήφιος franchisee κατά τη διερευνητική φάση της επένδυσής του. Να γνωρίζει σε τι ακριβώς πρόκειται να επενδύσει, ποια είναι η υποδομή, τα στελέχη και η οργάνωση της εταιρείας, σε ποια αγορά θα απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία του κ.λπ. Να έχει δηλαδή μια πλήρη εικόνα για αυτή την απόφαση, η οποία είναι μια από τις σημαντικότερες της ζωής του. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ FRANCHISE: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ FRANCHISE

-

Σε κάθε σημαντική απόφαση, σε κάθε κρίσιμη φάση απαιτείται να έχει προηγηθεί συστηματική ανάλυση και έρευνα. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, υψηλής πολυπλοκότητας, αλληλεξαρτήσεων  και συνεχών αλλαγών η επιλογή της κατάλληλης επενδυτικής πρότασης αναδεικνύεται ιδιαίτερα επίπονη  διαδικασία. Ιδιαίτερα όταν επιλέγεις  ή ξεκινάς ένα franchise, είναι καθοριστική η λήψη  μίας σωστής, έγκυρης και αποτελεσματικής συμβουλής.

Το franchising είναι o πλέον κατάλληλος τρόπος για να δημιουργήσεις μια δική σου επιχείρηση, και πράγματι ταιριάζει στον Έλληνα επιχειρηματία. Παρόλα αυτά απαιτείται μεγάλη προσοχή και συστηματική αξιολόγηση όλων των παραμέτρων για να αποφευχθούν πιθανοί απρόσμενοι κίνδυνοι, οι οποίοι μπορεί να καταλήξουν ιδιαίτερα δαπανηροί αλλά και ιδιαίτερα επώδυνοι, γιατί  μία σχέση franchise είναι σαν το γάμο- είναι εύκολο να  ξεκινήσεις και ακριβό αν θέλεις να διακόψεις.

Η τελική απόφαση, η ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου ανήκει πάντα στον επιχειρηματία, σε εσάς. Όμως η ορθότητα της επιλογής, η μείωση του ρίσκου είναι συνάρτηση εξειδικευμένων γνώσεων, στοιχείων και ποιοτικής ανάλυσης τους. Απαιτεί πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εργαλεία. Έτσι είναι απαραίτητο να επενδύσετε – για να διασφαλίσετε την επένδυσή σας – σε εξειδικευμένες συμβουλές συνδυαστικά στον επιχειρηματικό, οικονομικό και νομικό τομέα. Στον χώρο των εξειδικευμένων συμβούλων, όπως και σε πολλούς άλλους,  συνηθίζεται να παίρνεις αυτό που πληρώνεις και η πιο φτηνή συμβουλή δεν είναι πάντα η καλύτερη. Χρειάζεστε ποιοτική συμβουλή από φορείς που πραγματικά καταλαβαίνουν τη φύση του franchising, έχουν γνώση της αγοράς και την επιστημονική-επαγγελματική επάρκεια και υποδομή ώστε να σας παρέχουν ολοκληρωμένες υπεύθυνες συμβουλές.

Οι εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων franchise παρέχουν υπηρεσίες και σε υποψηφίους franchisees  ( καθώς και σε franchisors)  και  στελεχώνονται από επιχειρηματικούς  συμβούλους με  σημαντικές εμπειρίες,  είτε ως επιτυχημένοι  franchisees, είτε ως  managers που έχουν συμμετάσχει αποτελεσματικά στο σχεδιασμό, οργάνωση, υποστήριξη και στην ανάπτυξη δικτύων franchise στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Εκπαίδευση: Η ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος franchise

1


Η εκπαίδευση προσφέρει στον franchisee τη δυνατότητα να ενταχθεί στο σύστημα, να λειτουργεί αποτελεσματικά ως επιχειρηματίας και ως μέλος της ομάδας. Ουσιαστικά είναι ο πυρήνας, η ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος franchise.

Κάθε χρόνο, στην αρχή κάθε ποδοσφαιρικής σαιζόν, οι παίκτες κάθε ομάδας συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική περίοδο διάρκειας τεσσάρων έως  και έξι εβδομάδων πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Στόχος αυτών των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι να ενισχύσουν την ενότητα της ομάδας, να οικοδομήσουν κοινή κουλτούρα, να αυτοματοποιήσουν μηχανισμούς και  ρόλους, να εντοπίσουν τυχόν αδυναμίες και να τις διορθώσουν και να βοηθήσουν τους παίκτες να μπουν δυναμικά στη νέα αγωνιστική περίοδο. Όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, ένας τεράστιος αριθμός ωρών αφιερώνεται από κάθε προπονητή και τους παίκτες του για την κατανόηση της στρατηγικής του παιχνιδιού, καθώς προετοιμάζονται για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο, με την ελπίδα και την προσμονή όχι μόνο μιας καλής σαιζόν αλλά και ενός πρωταθλήματος.

Το franchising, σε πολλά σημεία του, μπορεί να παρομοιασθεί με τα περισσότερα σπορ. Και εδώ υπάρχει η ανάγκη για βασική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ο πυρήνας, η ραχοκοκαλιά ενός συστήματος franchise.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Πώς να επιτύχετε ως ο πρώτος franchisee

-


Ως το πρώτο παιδί ενός νέου δικτύου, είστε ο πρωταγωνιστής. Στο άρθρο αυτό θα σας παρουσιάσουμε έναν ενδιαφέροντα τρόπο για να δρομολογήσετε την πορεία σας στο νέο σύστημα και να πετύχετε!

Κάθε σύστημα franchise έχει κάποιον πρώτο franchisee. Κάποιος έκανε την αρχή στα Goody’s, στην 5άsec, στον Γερμανό, στη VODAFONE. Τα τελευταία χρόνια πάνω από 500 επιχειρηματίες ανέλαβαν στην Ελλάδα το ρόλο του πρώτου franchisee. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το αν θέλετε να αποκαλείτε αυτόν τον επιχειρηματία ως τον πρωτοπόρο, τον πρωταγωνιστή, τον ανιχνευτή κ.λπ., σίγουρα είναι κάποιος που τολμά να βάλει την περιουσία του σε ρίσκο, προκειμένου να δημιουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση με ευρύτερες προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Και όσο σημαντική είναι η επιτυχία για τον πρώτο franchisee, είναι ακόμα πιο σημαντική για την επιχείρηση και το υπό ανάπτυξη δίκτυο.

Η μελλοντική της πορεία και ανάπτυξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του πρώτου της franchisee.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Επιλέγοντας έναν επιχειρηματικό … γάμο

-


Αν παρομοιάσουμε το franchising ως ένα είδος επιχειρηματικού γάμου, τότε καλό θα ήταν να προηγηθεί μια περίοδος αρραβώνα κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να γνωρίσετε καλά τον franchisor, πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Με έναν ικανό αριθμό franchisors να προσφέρουν εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες – οι οποίοι στην Ελλάδα ξεπερνούν τους 550- και πολλούς επίδοξους «μνηστήρες» που επιθυμούν να δεσμευτούν μαζί σας, πρέπει να αξιολογήσετε σωστά όλες τις προτάσεις και να δημιουργήσετε μια λίστα με τους πιο σοβαρούς υποψηφίους. Δοκιμάστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να επιταχύνετε τις διαδικασίες:

Ποιες είναι οι απαιτήσεις κεφαλαίου που πρέπει να πληρώ για να δραστηριοποιηθώ με επιτυχία στο συγκεκριμένο σύστημα franchise;

 • Υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα για τα οποία χρειάζεται να συλλέξετε – αλλά και να διασταυρώσετε – αρκετές πληροφορίες από τον franchisor, όπως τι ακριβώς περιμένει από εσάς και τι είδους βοήθεια είναι διαθέσιμος να σας παρέχει για να το πετύχετε. Διερευνήστε κάθε υπόθεση που σχετίζετε με το προτεινόμενο οικονομικό μοντέλο του franchisor, ξεκινώντας από τις βασικές οικονομικές παραδοχές και προβλέψεις. Πόσο ρεαλιστικές  είναι και σε ποια στοιχεία βασίζονται; Τι είδους ανάπτυξη έχουν πετύχει οι υφιστάμενοι franchisees; Σε τι χρονικό διάστημα από την έναρξη της επιχείρησης υπολογίζεται η επίτευξη του νεκρού σημείου και πότε η απόσβεση της επένδυσης; Ποιο το ύψος της μέσης αρχικής επένδυσης, από ποιους παράγοντες μεταβάλλεται και ποιο το ύψος του κεφαλαίου κίνησης που θα χρειαστείτε; Ποια η εποχικότητα και πώς επηρεάζει τις όποιες αποδόσεις; Και βασικό, πως επηρεάζει την πραγματική αποδοτικότητα η κίνηση των αποθεμάτων και η πιθανή απαξίωσή τους.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Εκτιμήσεις Κερδοφορίας Υποψηφίου Franchisee: Πόσα χρήματα μπορώ να κερδίσω;

-


Τι επίπεδο πωλήσεων μπορώ να περιμένω από το κατάστημά μου, την επιχείρησή μου; Ποιο θα είναι το εισόδημά μου; Ποιο θα είναι το ποσοστό κέρδους μου; Ποιες οι αποδόσεις μου και ως επενδυτής, πέρα από αυτοαπασχολούμενος; Τι υπεραξίες ενδεχομένως θα μπορούσα να αναμένω;

Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές, διότι από τη στιγμή που επενδύετε στο μέλλον σας και όχι απλά σε μια θέση εργασίας, είναι φυσικό να θέλετε να γνωρίζετε πόσα χρήματα – άμεσα ή έμμεσα – θα κερδίσετε.

Τι ακριβώς είναι οι οικονομικές εκτιμήσεις κερδοφορίας;

Τα αποτελέσματα χρήσης είναι εκείνες οι καταστάσεις που μπορούν να δώσουν πληροφόρηση στον υποψήφιο franchisee, για το ποιο θα είναι το ύψος των πωλήσεων, η δομή του κόστους ή των κερδών που μπορεί να περιμένει από το κατάστημά του.

Σε περίπτωση που κάποιος franchisor αρνηθεί να σας δώσει γραπτώς κάποια εκτίμηση της μελλοντικής κερδοφορίας σας βασισμένη σε αποτελέσματα υφιστάμενων καταστημάτων – πιλοτικών ή ακόμα καλύτερα franchise με παρόμοια χαρακτηριστικά με τη δική σας αγορά –  αλλά παρόλα αυτά είναι πρόθυμος να σας δώσει τέτοιου είδους πληροφορίες προφορικά, πρέπει να προβληματιστείτε.

Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση γι’ αυτό, αλλά πρέπει να σας κάνει να αναρωτηθείτε: Εφόσον γνωρίζει τα στοιχεία αυτά, για ποιο λόγο δεν τα αναφέρει αναλυτικά και τεκμηριωμένα;

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Όλοι θα μπορούσαν να γίνουν Franchisee, όταν το επιλέξουν!

-


Γίνε επιχειρηματίας για σένα και όχι από εσένα

Τι κοινό έχουν ένας τέως τραπεζικός υπάλληλος, ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της μεγαλύτερης γαλακτοβιομηχανίας στην περιοχή, ένας ποδοσφαιριστής της Α’ Εθνικής, ο εμπορικός διευθυντής μιας βιομηχανίας επίπλων, μια συνταξιούχος του ΟΤΕ, ένας επιθεωρητής πωλήσεων κινητής τηλεφωνίας, ένας τέως ταξιτζής και μια τέως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας; Τι κοινό έχουν αυτοί οι οκτώ άνθρωποι που είναι στο τραπέζι μαζί μας; Τι κοινό υπάρχει στους συνδαιτυμόνες των 15 τραπεζιών που βρίσκονται στην αίθουσα; Ούτε κοινές εμπειρίες, ούτε κοινή καταγωγή, ούτε κοινή ηλικία, ούτε κοινή ομάδα, ούτε συγγενείς, τίποτα προφανές κοινό…  Εκτός του ότι είναι franchisees στο ίδιο δίκτυο! Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά βιώματα, διαφορετικές δεξιότητες και εμπειρίες, διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικοί στόχοι και προσδοκίες αλλά κοινή κατάληξη!

Σχεδόν ο καθένας θα μπορούσε να ξεκινήσει μία δική του δουλειά, αλλά το franchising έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, απαιτεί πιο σύνθετη προσέγγιση αλλά προσφέρει περισσότερες εναλλακτικές αλλά και σιγουριά.  Το franchising είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό μοντέλο  που εξελίσσεται παγκόσμια αυτή την στιγμή. To Franchising  παρέχει σε κάθε άτομο την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει ένα δοκιμασμένο και επιτυχημένο επχειρηματικό σύστημα και να κερδίσει. Το  franchising είναι απλά η παραχώρηση του δικαιώματος (από τον franchisor), σε κάποιον (τον franchisee), να πουλάει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες της εταιρείας του σε μία συγκεκριμένη περιοχή, με ένα συγκεκριμένο-δοκιμασμένο σύστημα και ένα υψηλής αναγνωρισιμότητας . Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Υπερβολές και μισές αλήθειες: Παγίδα για Franchisees και Franchisors

-

Μια από τις “επικίνδυνες” περιόδους, όσον αφορά το franchise, είναι  αυτή των συζητήσεων πριν την ολοκλήρωση της “πώλησης” και την υπογραφή της σύμβασης franchise. Στο άρθρο  αυτό εξετάζουμε τις αρχές που πρέπει να διέπουν τις αρχικές συζητήσεις, τι στοιχεία πρέπει να «αποκαλυφθούν» από τους franchisors, και προτείνουμε ορισμένες βασικές λύσεις ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές αμφισβητήσεις και συγκρούσεις  από μη πραγματοποιήσιμες προσδοκίες.

Η περίοδος κατά την οποία οι franchisees εξετάζουν την ένταξη σε κάποιο δίκτυο franchise, είναι επικίνδυνη για τους franchisors, όχι μόνο επειδή μπορεί να χάσουν την “πώληση” αλλά επίσης γιατί μπορεί- με αυτά που υπόσχονται ή αυτά που αποκρύπτουν- να είναι νομικά ακάλυπτοι και κυρίως ηθικά εκτεθειμένοι. Αυτό συμβαίνει διότι οι δηλώσεις που γίνονται από τον franchisor-γραπτές ή προφορικές- καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών, αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της απόφασης του franchisee και φυσικά είναι δεσμευτικές για τον franchisor.

Αν οι franchisees αποτύχουν και χάσουν τα χρήματα που έχουν επενδύσει στο franchise, ή ακόμη και εάν η επιχείρηση αποτύχει να αποδώσει στο επιθυμητό επίπεδο, είναι φυσικό για αυτούς να αναζητούν τους λόγους αυτής της αποτυχίας. Και οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να επιρρίψουν ευθύνες σε κάποιον άλλο παρά στον εαυτό τους.

Ίσως ανατρέξουν στους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να επενδύσουν στο συγκεκριμένο franchise, ίσως κρίνουν ότι ο franchisor δεν έχει πραγματοποιήσει ό,τι είχε υποσχεθεί και πως είχε διαστρεβλώσει σημαντικά στοιχεία της επένδυσης με σκοπό την πώληση ή πως τα έσοδά τους είναι πολύ διαφορετικά από ότι τους είχαν υποσχεθεί.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, ξεκινούν οι διαφωνίες στο franchise, οι οποίες αποδεικνύονται εξαιρετικά επιζήμιες. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται σε τρόπους που συμβάλλουν ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και στην εξ’ ολοκλήρου κατάρρευση του συστήματος franchise. Διαβάστε περισσότερα »

Related Posts with Thumbnails

Αρχειο δημοσιευσεων

Φωτογραφιες του Franchise Blog

 • 5asec Μαρούσι
 • kem omilia 2010
 • money show 2009
 • ΚΕΜ 2010 Ομιλία κ Π Ρουσόπουλου
 • ομιλία Παναγιώτη Ρουσόπουλου για αποτελεσματική διαχείριση 2008
 • Παρουσίαση Ελληνικής Αγοράς στην έκθεση Franchise στο Παρίσι 2008
 • KRAFT
 • imerida TITANIA

Με μια ματιά

Εγγραφειτε στο Franchise Blog

Εγγραφείτε στο Franchise Blog ώστε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα τις τελευταίες δημοσιεύσεις.

Τελευταία Νέα του Franchise