Archive for 2008

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Franchising και οικοδόμηση υπεραξιών.

-


Photos Via Flickr

Πριν από λίγο καιρό βρέθηκα στην ετήσια συνάντηση εκπροσώπων πολυεθνικού δικτύου franchise με τον εδώ Master Franchisee. Έχοντας ολοκληρώσει τον απολογισμό του έτους και την παρουσίαση της στρατηγικής για τον επόμενο χρόνο, ο υπεύθυνος διεθνούς ανάπτυξης του franchisor προχώρησε σε μια αναλυτική παρουσίαση της σημασίας του καθορισμού της Αξίας μιας επιχείρησης ως βασικό εργαλείο παρακολούθησης της πορείας ενός Δικτύου αλλά και ως κινητήριας δύναμης ανάπτυξης. Έτσι μια πρακτική που στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ελάχιστα, ιδίως στον χώρο του franchise, αποτελεί για την πλειονότητα των διεθνών δικτύων ένα αποδεδειγμένα αποτελεσματικό εργαλείο για την χάραξη στρατηγικής, την παρακολούθηση του Δικτύου, την λήψη αποφάσεων επαναπόκτησης ή πώλησης εταιρικών καταστημάτων (refranchisisng), ακόμη και για την πώληση του concept σε υποψήφιους επενδυτές.

Η Αξία μιας επιχείρησης, η ακριβέστερα το μοντέλο διαμόρφωσης της Αξίας μιας επιχείρησης μέλους ενός δικτύου, είναι καθοριστικός παράγοντας επιλογής ενός concept. Διαφορετικές επιλογές έχει ένας επενδυτής όταν ως προτεραιότητα τίθεται ένα σταθερό εισόδημα- μισθός και διαφορετικές επιλογές έχει ένας υποψήφιος επενδυτής όταν επιδιώκει την μέγιστη απόδοση της επένδυσης του σε χρονικό ορίζοντα 5-6 ετών.

Στην πρώτη περίπτωση στόχος είναι η ταχεία επίτευξη του break- even point (νεκρού σημείου στις χρηματοροές) και στη δεύτερη η μεγιστοποίηση της αξίας όταν ωριμάσει η επένδυση σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα στοχεύοντας στην μέγιστη δυνατή αξία μεταπώλησης και στην επίτευξη σημαντικών υπεραξιών.

Προσέξτε όμως, τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας δεν συνιστούν από μόνα τους αυτό που καθορίζουμε ως Αξία. Η Αξία προσδιορίζεται και από τις χρηματοροές, την δυναμική, την επιτυχία, την αναγνωρισιμότητα, την ελκυστικότητα και το αντίκτυπο μιας εταιρείας στην αγορά. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

FRANCHISING: ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ

-

Το να γίνετε franchisor είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Είστε αλήθεια έτοιμος;

Το franchising είναι μια μέθοδος που έχει βοηθήσει πολλούς επιχειρηματίες να αναπτύξουν την επιχείρηση τους, όπως για παράδειγμα τα Goody’s, ο Γρηγόρης και τα Everest στα καθ’ ημάς ή τα McDonalds και η Pizza Hut με χιλιάδες καταστήματα στο δίκτυο τους, σε διεθνές επίπεδο. Αν και ο κλάδος της εστίασης είναι από τους πρωτοπόρους στον χώρο του franchise σήμερα όλοι σχεδον οι κλάδοι επιχειρήσεων έχουν επωφεληθεί από την εφαρμογή της. Όμως σύμφωνα με διεθνείς και ελληνικές μελέτες, μόνο τρία  στα δέκα  concept που ξεκινούν franchise παραμένουν στο χώρο μετά από πέντε χρόνια!

Τι είναι όμως το franchising;

 • Είναι μία μέθοδος διανομής προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσα από μία σχέση συνεργασίας, στην οποία ο franchisor (δικαιοπάροχος) χορηγεί στον franchisee (δικαιοδόχο) το δικαίωμα να πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες που ο πρώτος έχει αναπτύξει αξιοποιώντας το Brand name Που έχει οικοδομήσει.
 • Είναι κυρίως μία μέθοδος όπου ο franchisee εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες, δομές, συστήματα και concept (επιχειρηματική ιδέα) που έχει αναπτύξει ο franchisor.
 • Είναι μία μέθοδος που διέπεται από ένα συμβόλαιο συνεργασίας δικαιοπάροχου- δικαιοδόχου (franchisor – franchisee) το οποίο δεσμεύει τα δύο μέρη, σε μία στενή και μακροχρόνια οικονομική και εμπορική συνεργασία με στόχο το αμοιβαίο όφελος (win-win situation).

Αλλά επιπλέον και:

μία πρωτοποριακή μέθοδος marketing

 • μία προηγμένη στρατηγική ανάπτυξης
 • μία νέα και ανταγωνιστική μέθοδος διανομής αγαθών και υπηρεσιών
 • ένας δυναμικός τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Franchising: Επενδύστε στις Δικές σας Ικανότητες, Δεξιότητες και Εμπειρίες. Θεμελιώδες βήμα επιτυχίας ενός franchisee!

-

Photos Via Flickr


Η απόφασή σας να ενταχθείτε σε ένα δίκτυο franchise προϋποθέτει σίγουρα ότι θα δαπανήσετε πολύ χρόνο και προσπάθεια σε συστηματική έρευνα, προκειμένου να επιλέξετε το κατάλληλο concept. Για να επιτύχετε όμως τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από την επιλογή σας είναι σημαντικό να αξιολογήσετε πρώτα απ’ όλα τον εαυτό σας και τις ικανότητές σας.

Όταν αγοράζετε μετοχές μιας εταιρείας, ουσιαστικά επενδύετε στις ικανότητες των στελεχών που τη διοικούν – γι’ αυτό και το συμφέρον σας επιβάλλει να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα για την μέχρι σήμερα πορεία τους.

Όταν πάλι εντάσσεστε σε ένα δίκτυο franchise, πραγματοποιείτε μια επένδυση στον εαυτό σας και τις επιχειρηματικές σας ικανότητες. Το να ανακαλύψετε, όμως, κάποια πράγματα για τον εαυτό σας μπορεί να αποδειχθεί πολύ δυσκολότερο.

Παρά τη γενικότερη άποψη που επικρατεί, το franchising σε καμία περίπτωση δεν είναι ένας απλός «περίπατος» στο δρόμο για την επιτυχία και τα κέρδη. Οι απολαβές σας μπορεί να είναι συγκριτικά ικανοποιητικές, αλλά το χτίσιμο μιας επιχείρησης και ιδιαίτερα μιας επιχείρησης franchise απαιτεί μεγάλη αποφασιστικότητα, αφοσίωση δέσμευση και σκληρή δουλειά. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Η Δυσκολότερη Απόφαση στο Χώρο του Franchising

1

Σε καθημερινή βάση, οι υποψήφιοι franchisors με ερωτούν πια είναι η πιο δύσκολη λειτουργία σε ένα σύστημα στο franchise: «Είναι οι πωλήσεις franchise;», «είναι η εξασφάλιση της επιτυχίας ενός franchisee;», «είναι ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας;», «η συνεχής εξέλιξη;», «η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο του κλίματος και των σχέσεων με τους franchisees

Και η απάντηση μου ποτέ δεν παύει να τους εκπλήσσει. «Όχι, είναι η απόρριψη μιας επιταγής για 30.000 ευρώ.»

Ίσως το πλέον σύνηθες και επαναλαμβανόμενο λάθος που γίνεται από αρχάριους franchisors, είναι το ότι «πωλούν» το franchise σε υποψηφίους οι οποίοι αντικειμενικά δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για να το διαχειριστούν αποτελεσματικά.

Είναι απλό να κατανοήσουμε γιατί γίνεται -δυστυχώς τόσο συχνά- το συγκεκριμένο λάθος.

Ένας νέος franchisor, ο οποίος έχοντας επενδύσει  100.000 – 200.000 ευρώ -και παράλληλα πολύτιμο χρόνο- για να προετοιμάσει το σύστημα franchise του (μελέτες βιωσιμότητας, επιχειρηματικό σχέδιο, έρευνες αγοράς, συμβάσεις, εγχειρίδια λειτουργίας, έρευνες αγοράς και ανταγωνισμού, εταιρική ταυτότητα, πιλοτικό κατάστημα και διαδικασία, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, προώθηση franchise, εξεύρεση στελεχιακού δυναμικού, μηχανοργάνωση  κ.λπ.), καταλήγει τελικά να το προωθεί με στόχο να προσελκύσει τους κατάλληλους franchisees.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Ανεπίδοτη επιστολή σε νέους franchisees

-


Σε μια πρόσφατη ημερίδα μας, με θέμα «η εκπαίδευση και η σχέση franchisee –franchisor σε ένα σύστημα franchise», μία από τις κοινές  συνιστώσες στις διαπιστώσεις των συμμετεχόντων Franchisors ήταν το έλλειμμα στην αρχική ενημέρωση των νέων franchisees και η αποσπασματικότητα στον προσανατολισμό και στις διαδικασίες ένταξης στην νέα τους οικογένεια.

Γενική διαπίστωση η κατασπατάληση  πολύτιμων πόρων και  ενέργειας, η απώλεια ευκαιριών και χρόνου, η δημιουργία ανώφελων διενέξεων και συγκρούσεων και όλα αυτά γιατί δεν ειπώθηκαν εξ αρχής, με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ορισμένες αλήθειες, δεν τέθηκε το πλαίσιο, οι όροι και τα όρια αυτής της νέας σχέσης, οι αμοιβαίες ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα που καθορίζουν και δημιουργούν ένα νέο κόσμο δημιουργίας μοναδικών προκλήσεων, δυναμικής ανάπτυξης, ευημερίας και πλούτου.

Κάποια από αυτά που δεν ειπώθηκαν ας τα διατυπώσουμε τώρα – έστω και λίγο καθυστερημένα – σε μια επιστολή που δεν στάλθηκε ποτέ, αλλά που ελπίζουμε στο μέλλον να είναι η βάση της υποδοχής μας σε κάθε νέο franchisee….

Αγαπητοί Franchisees,

Καλώς ορίσατε στη νέα σας επαγγελματική δραστηριότητα! Εσείς από την πλευρά σας επιλέξατε το δικό μας σύστημα franchise για την δυναμική, την συνέπεια, τις θετικές προοπτικές του, ενώ εμείς επιλέξαμε εσάς βασιζόμενοι στις ικανότητες σας, στις δεξιότητες, τις εμπειρίες και κυρίως στη θέλησή σας για σκληρή εργασία και δημιουργία.

Εάν δεσμευτείτε απόλυτα και ειλικρινά απέναντι στις αρχές, στην κουλτούρα, στις αρχές και αξίες μας  και κυρίως εφαρμόσετε τα συστήματα, τις διαδικασίες  και τις μεθόδους που σας υποδείξαμε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τότε θα οδηγηθείτε στην απόλυτη και επιτυχημένη υλοποίηση των στόχων σας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

Διαβάστε περισσότερα »

Franchise Success

Franchise Success,

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FRANCHISE: ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ & ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

1

Η αγορά μιας υπάρχουσας επιχείρησης μπορεί να έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από την εκκίνηση μιας καινούριας, μπορεί όμως από την άλλη να αποβεί και σε πραγματικό ναρκοπέδιο. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζετε τι να προσέξετε και τι να αποφύγετε στην όλη διαδικασία.

Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να αναλάβουν μια υφιστάμενη επιχείρηση franchise μια και στην περίπτωση αυτή οι πιθανότητες αποτυχίας δείχνουν να είναι σαφώς μικρότερες. Μια εν λειτουργία επιχείρηση έχει διανύσει κάποιο δρόμο και είναι εμφανές αν οδεύει προς την αποτυχία ή την επιτυχία.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες καταστημάτων franchise που διατίθενται προς πώληση. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από επιτυχημένες, επικερδείς επιχειρήσεις και η άλλη από καταστήματα μη κερδοφόρα ή που μετά βίας τα βγάζουν πέρα. Κάθε κατηγορία αποτελεί μία πιθανή ευκαιρία για σας, αλλά το ρίσκο που ενυπάρχει στη δεύτερη είναι σαφώς μεγαλύτερο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που θα διεξάγετε θα χρειαστεί να διακρίνετε σε ποια κατηγορία ανήκει το κατάστημα καθώς και για το ενδεχόμενο να αλλάξει, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αφού το αναλάβετε.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Ανάπτυξη μιας υφιστάμενης επιχείρησης με franchising

-


Με περισσότερα από 550 συστήματα franchise να δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, οι ενδιαφερόμενοι franchisees έχουν τη δυνατότητα της επιλογής της επιχειρηματικής πρότασης που τους ταιριάζει, μέσα από μια ποικιλία διαφορετικών συστημάτων franchise που αφορούν όλους τους κλάδους, από είδη σπιτιού έως hamburgers και από δάνεια έως ανακύκλωση αναλωσίμων.

Η ανάπτυξη με franchising έχει αποδειχθεί πλέον και στη ελληνική αγορά ως μια ιδιαίτερα επικερδής στρατηγική για όλους σχεδόν τους τύπους επιχειρήσεων. Σήμερα, η βασική  ερώτηση που προκύπτει είναι:

«Κάθε επιχείρηση η οποία βασίζεται σε μια έξυπνη ιδέα μπορεί να αναπτυχθεί με franchise;»

Η απάντηση είναι:

«Μπορεί, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις.»

Όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη με franchising δεν εννοούμε πως κάποιος θα πληρώσει ένα μεγάλο ποσό χρημάτων μόνο για την ιδέα του franchisor. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι χειροπιαστό, ένα πετυχημένο προϊόν ή μια υπηρεσία, ένα λειτουργικό σύστημα ή ένα όνομα που έχει αποδεδειγμένη επιτυχία. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Mε ποια κριτήρια επιλέγω το κατάλληλο franchise;

-

Με περισσότερα από 400 ενεργά συστήματα franchise  (αν και πάνω από 580 δηλώνουν ή τα δηλώνουν) στην ελληνική αγορά οι επιλογές ενός υποψήφιου franchisee δεν είναι και λίγες. Η διαδικασία επιλογής είναι και πρέπει να είναι χρονοβόρα! Είναι η πιο σημαντική περίοδος στη δραστηριοποίησή του. Πρέπει να αναλύσει τις ανάγκες του, τις ικανότητές του και να θέσει κάποια όρια στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται η επιχείρηση. Αυτό είναι και το πλέον σημαντικό βήμα και ο υποψήφιος συνεργάτης/επενδυτής δεν πρέπει να το παραλείψει.

Εξετάστε τις ανάγκες, τις επιθυμίες σας και τις ικανότητές σας προτού ξεκινήσετε  τις συζητήσεις με κάποιον franchisor. Καταγράψτε τους μη διαπραγματεύσιμους όρους σας και στη συνέχεια αρχίστε να εξετάζετε συστήματα τα οποία ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.

Οφείλετε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο αν η επιλογή σας αφορά ένα νεοσύστατο όσο και ένα πολύ ισχυρό σύστημα franchise.  Σε περίπτωση που υπάρχει μικρός αριθμός μονάδων, ο franchisor ενδέχεται να μη διαθέτει την απαιτούμενη πείρα ώστε να το υποστηρίξει με επιτυχία. Σε περίπτωση που ένα σύστημα franchise είναι πολύ ισχυρό, τότε είναι πολύ πιθανό όλες οι «καλές» περιοχές να είναι «κλεισμένες» με αποτέλεσμα να πρέπει να προσφύγετε στην επιλογή μίας λιγότερο προνομιούχου περιοχής. Τότε ίσως αν επέλθει μια περίοδος ύφεσης μια υποδεέστερης εμπορικότητας περιοχή κλονιστεί ιδιαίτερα και σας οδηγήσει σε ζημίες.

Πριν πάρετε πάντως οποιαδήποτε απόφαση για την επιλογή μιας εργασίας πρέπει να εξετάσετε παράγοντες όπως η προσωπικότητά σας, ο τρόπος ζωής σας, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και προτεραιότητες, οι προτιμητέες εργασιακές συνθήκες και τα κίνητρά σας.

Έχει αποδειχθεί πως οι πιο ικανοποιημένοι με την τελική τους επιλογή είναι οι franchisees εκείνοι που έθεσαν προτεραιότητες και σαφή κριτήρια στα οποία και βάσισαν πάνω τους την απόφασή τους. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Τα 3 σημεία – κλειδιά για την επιτυχία ενός συστήματος franchise

1

Three Keys to Success in Franchise

Μια επιχείρηση που λειτουργεί σαν δικαιοπάροχος (franchisor) οφείλει να επανεξετάζει συχνά το σύστημα franchise που έχει αναπτύξει και να επανεπενδύει συνεχώς σε αυτό. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναζωογονήσει το concept της, να επανεξετάζει τα στοιχεία μοναδικότητας και ανταγωνιστικότητας που το συγκροτούν, ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά στην αγορά, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι στίχοι του Bob Dylan “The times they are a-changing” και “The answer is blowing in the wind” ταιριάζουν πολύ στον επιχειρηματικό κόσμο. Ο αληθινός επιχειρηματίας πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμά τις απότομες αλλαγές της αγοράς καθώς και τους μεταβαλλόμενους κύκλους ζωής των προϊόντων και ταυτόχρονα, με ανοιχτό μυαλό να προσπαθεί και να βρίσκει την καλύτερη δυνατή λύση για την επιχείρηση του.

Η διεθνής εμπειρία στο franchising αυξάνεται διαρκώς με το πέρασμα των χρόνων, εμπλουτίζοντας περισσότερο με γνώσεις όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο. Μάλιστα πολλά συμπεράσματα που με πρώτη ματιά, φαντάζουν περίεργα ή και παράλογα, είναι συνηθισμένα στο franchising. Σε πολλές περιπτώσεις οι franchisors δεν δεσμεύουν αρκετούς πόρους -σε κάποιες περιπτώσεις οι πόροι που χρησιμοποιούνται είναι μηδενικοί- για να διατηρήσουν την απαραίτητη υποδομή του συστήματος franchise που έχουν αναπτύξει. Η ιδέα ότι χρειάζεται να ξοδευτούν περισσότερα χρήματα προκειμένου να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στόχοι φαίνεται ότι προκαλεί σε πολλούς δυσαρέσκεια. Διαβάστε περισσότερα »

Franchise Success

Franchise Success,

MULTIUNIT FRANCHISE:Ευκαιρίες και δυναμική

-


Η μετάβαση μιας επιχείρησης από single unit σε multiunit franchise μπορεί να είναι επιτυχημένη όταν εξασφαλιστούν μια σειρά συστημάτων και διαδικασιών. Το ανθρώπινο δυναμικό και η εκπαίδευσή του, η ύπαρξη μακροχρόνιας στρατηγικής, συστημάτων, διαδικασιών αλλά και η επιβράβευση των στελεχών που διευθύνουν σε θέσεις κλειδιά είναι μερικά από τα κρίσιμα σημεία.

Μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχουν αντιμετωπίσει κάποιοι που ανέπτυξαν την επιχείρησή τους με multiunit franchise ήταν η μετάβαση από το ένα και μοναδικό κατάστημα σε ένα δίκτυο πολλαπλών σημείων.

Έχουμε γνωρίσει αρκετούς franchisees – και στην Ελλάδα – οι οποίοι βρέθηκαν από το να είναι λειτουργοί ενός σημείου, να διευθύνουν τρία, τέσσερα ή πέντε καταστήματα – εστιατόρια, στεγνοκαθαριστήρια κ.λπ. Σε πολλές περιπτώσεις η δυσκολία ήταν διττή αφενός επειδή άλλαζε ο επιχειρηματικός τους χαρακτήρας, αφετέρου επειδή μεταφερόντουσαν σε διαφορετική περιοχή, όπου ανέπτυσσαν μια σειρά καταστημάτων. Επίσης ένα από τα σημεία που αντιμετώπισαν δεν ήταν μόνο ο διαφορετικός χώρος ή η δικιά τους αναγκαστική αλλαγή με το πέρασμα σε μια διαφορετική νοοτροπία, αλλά η ανάγκη προσαρμογής του προσωπικού τους που ξαφνικά θα έπρεπε να αναλάβει όχι την υλοποίηση, αλλά τη διαχείριση διαφορετικών μονάδων. Ουσιαστικά δηλαδή από απλοί «καταστηματάρχες»  ενός σημείου έπρεπε να μετασχηματιστούν σε αποτελεσματικούς manager, που διοικούσαν αποκεντρωμένα, μια ομάδα υπαλλήλων σε πολλαπλά σημεία. Διαβάστε περισσότερα »

Related Posts with Thumbnails

Αρχειο δημοσιευσεων

Φωτογραφιες του Franchise Blog

 • 5asec Μαρούσι
 • kem omilia 2010
 • money show 2009
 • ΚΕΜ 2010 Ομιλία κ Π Ρουσόπουλου
 • ομιλία Παναγιώτη Ρουσόπουλου για αποτελεσματική διαχείριση 2008
 • Παρουσίαση Ελληνικής Αγοράς στην έκθεση Franchise στο Παρίσι 2008
 • KRAFT
 • imerida TITANIA

Με μια ματιά

Εγγραφειτε στο Franchise Blog

Εγγραφείτε στο Franchise Blog ώστε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα τις τελευταίες δημοσιεύσεις.

Τελευταία Νέα του Franchise