Archive for 2009

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Διεθνής Ανάπτυξη και Franchising:Πως να αναπτύξετε με επιτυχία την επιχείρηση σας στο εξωτερικό

-


Η μέθοδος διεθνούς ανάπτυξης με master franchise συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια για τις Ελληνικές αλυσίδες λιανικής πώλησης. Πράγματι, επιχειρήσεις με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά επιθυμώντας την ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση των μεγεθών τους, αναπτύσσουν διεθνή δίκτυα πωλήσεων μέσα από την επιχειρηματική δυναμική, διάρκεια  & σταθερότητα που διακρίνει την μορφή συνεργασίας master franchise. Ήδη κατά την τελευταία δεκαετία σημαντικές αλυσίδες όπως η Lapin, «Γρηγόρης Μικρογεύματα-Coffee right», Everest, Alexi Andriotti, Raxefsky, Oxette κ.α. πέρασαν τα Ελληνικά σύνορα αναπτυσσόμενες με επιτυχία στις διεθνείς αγορές.

H διεθνής ανάπτυξη (με έμφαση στα Βαλκάνια) αποκτά διαρκώς αυξανόμενο ρόλο στην εταιρική δράση ολοένα και περισσότερων ελληνικών αλυσίδων. Πράγματι το σύγχρονο επιχειρηματικό πεδίο γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια συνεχή τάση διεύρυνσης πέρα από τις υφιστάμενες παραδοσιακές αγορές ανά χώρα.

Η άρση των εμπορικών περιορισμών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση νέων ευκαιριών αλλά και προκλήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται απαραίτητη η σε βάθος ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχία ενός συστήματος master franchise.

Το σύστημα συνεργασίας master franchise προσφέρει μια σειρά από ισχυρά οφέλη τόσο για τον δικαιοπάροχο (master franchisor) όσο και για τον δικαιοδόχο (master franchisee). Η ανάπτυξη μιας επιτυχημένης συνεργασίας master franchise μειώνει το επιχειρηματικό ρίσκο για τον franchisor καθώς συμβάλλεται με ένα συνεργάτη με ισχυρές διασυνδέσεις και δυνατότητα διείσδυσης στην τοπική αγορά, αποτελεσματική γνώση των  ιδιαιτεροτήτων του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα προϋποθέτει μειωμένες επενδύσεις για τον franchisor σε σχέση με αυτές που θα χρειαζόταν εάν διείσδυε αυτοτελώς στην συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, μια επιτυχημένη συνεργασία master franchise προσδίδει ισχυρά ανταγωνιστικά οφέλη και στον master franchisee, καθώς ο master franchisor τον εφοδιάζει με ένα ολοκληρωμένο concept, μια συγκροτημένη επιχειρηματική πρόταση, ισχυρή τεχνογνωσία & ένα αποτελεσματικό σύστημα λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

ΚΡΙΣΗ; ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ!

-


Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός όσων είναι ιδιαίτερα απογοητευμένοι από το περιβάλλον εργασίας τους- των στελεχών επιχειρήσεων που πιέζονται από ένα έντονα ανταγωνιστικό πλαίσιο, αυτών που χάνουν τη θέση εργασίας τους,  των νέων που αδυνατούν να βρουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, των απασχολούμενων σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας που απαξιώνονται – και βρίσκονται σε αναζήτηση νέου προσανατολισμού έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που, ωθούμενοι είτε από έμφυτη επιχειρηματικότητα, είτε από απόγνωση ( χείριστος σύμβουλος), στρέφονται προς κατευθύνσεις που ικανοποιούν την επιθυμία τους για μια δική τους επιχείρηση, ελπίζοντας να σε μια διέξοδο, αναζητώντας ένα χώρο που να αξιοποιεί το δυναμισμό, τις εμπειρίες, τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους. Παράλληλα να καλύπτει τόσο τις βιοποριστικές τους ανάγκες όσο και καταστεί εφαλτήριο για επιχειρηματική ανέλιξη και προσωπική ευημερία.

Η ιδέα λοιπόν ενός επαγγελματικού προσανατολισμού, μιας συγκροτημένης εναλλακτικής πρότασης, ο οποία δεν περιλαμβάνει προϊσταμένους και υφισταμένους, αλλά αντίθετα ο καθένας βρίσκεται στη θέση του «αφεντικού», έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δελεαστική.

Ωστόσο είναι γεγονός ότι οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση συνεπάγεται μικρό ή και σωστότερα στους καιρούς μας μεγάλο ρίσκο. Το franchising υπό προϋποθέσεις απομειώνει τους επιχειρηματικούς κινδύνους και μάλιστα σε περιόδους παρατεταμένης ύφεσης και κρίσης αποτελεί – αποδεδειγμένα πλέον – μια από τις συγκριτικά ασφαλέστερες εναλλακτικές.

Σε περιόδους κρίσης, ύφεσης αλλά και ταυτόχρονα συνεχών αλλαγών, είναι απαραίτητο κάθε  επιχείρηση – και  ιδιαίτερα ένα δίκτυο  franchise – να διαθέτει:

 1. Αναπροσάρμοσαν την εμπορική πολιτική τους  με αιχμή την παροχή αξίας, την δίκαιη τιμή, την συνολική αγοραστική εμπειρία, τη προσωπική εξυπηρέτηση, την κοινωνική ευθύνη, την τοπική ενεργοποίηση.
 2. Σχεδίασαν και εφάρμοσαν έγκαιρα προγράμματα έκτακτης ανάγκης για να αποφύγουν με ταχύτητα και ευελιξία απρόσμενους κινδύνους.
 3. Περιέκοψαν δραστηριότητες που περιόριζαν το μερίδιο αγοράς και ενίσχυσαν  την κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
 4. Οικοδόμησαν  ισχυρούς δεσμούς με υπαλλήλους, προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες.
 5. Προχώρησαν σε εξαγορές που αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους με ιδιαίτερα συμφέροντες όρους. Διαβάστε περισσότερα »
Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Εκπαίδευση:Εργαλείο δέσμευσης και επίτευξης υπερβάσεων στην παροχή αξίας για τον πελάτη

1

Συνέντευξη στο HR Professional

1.  Ποια είναι η δράση της Dale Carnegie Training σε παγκόσμιο επίπεδο;

H Dale Carnegie Training είναι ένας πολυεθνικός οργανισμός εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με ιστορία 96 ετών και παρουσία σε περισσότερες από 76 χώρες. Ουσιαστικά, η παγκόσμια αυτή παρουσία καθώς και η εμπειρία μας δίνει την δυνατότητα να μεταφέρουμε βέλτιστες πρακτικές από τη συνεργασία μας με επιχειρήσεις  διαφορετικών κλάδων, μεγέθους και από διαφορετικές αγορές.

Αποστολή μας είναι η επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων για τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω τόσο της εφαρμογής των συστημάτων και της μεθοδολογίας της Dale Carnegie Training αλλά κυρίως μέσω της πελατοκεντρικής κουλτούρας και προσέγγισης μας. Θα έλεγα ότι αυτό είναι και το σημείο διαφοροποίησης της Dale Carnegie Training : η επίτευξη υπερβάσεων και η καινοτομία με στόχο την δημιουργία αποτελεσμάτων για τον πελάτη. Όσο αναφορά το όραμα μας είναι να γίνουμε  no. 1 σε παγκόσμιο επίπεδο στην ανθρώπινη πλευρά της εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ FRANCHISEE:ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

-

Ε

Να απολαμβάνει κάποιος την ενασχόλησή του αναδεικνύεται διαχρονικά. στο ισχυρότερο κίνητρο. Υπερβαίνει και τα χρήματα και τις αποδόσεις και την επαγγελματική ανεξαρτησία!  Όλα αυτά είναι σημαντικά, πράγματι σπουδαία κίνητρα για να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση. Τίποτα από αυτά όμως δεν συγκρίνεται  με το να απολαμβάνεις καθημερινά, την κάθε στιγμή, αυτό που κάνεις.

Σε μια από τις ομιλίες μας, τέθηκε το ερώτημα ποιο είναι το προφίλ του μέσου franchisee στην Ελλάδα. Για μια στιγμή, τελείως αυθόρμητα, μου δημιουργήθηκε η εικόνα ενός τυπικού επιχειρηματία 45-48 ετών, που έχει 1-2 μονάδες, εργάζεται 60-80 ώρες την εβδομάδα, με επιτυχημένη επαγγελματική (επιχειρηματική ή υπαλληλική)  προϊστορία, που στηρίζεται από την οικογένεια του………..

Όμως ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι  το προφίλ αυτό είναι παραπλανητικό από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι οι franchisees προέρχονται από διάφορους χώρους τόσο ανόμοιους μεταξύ τους. Οι αφετηρίες,  οι πορείες, τα κριτήρια επιλογής είναι τόσο μα τόσο μοναδικά και διαχρονικά διαφοροποιούμενα. Για παράδειγμα, όλο και περισσότερο οι franchisees του σήμερα είναι νέοι που μόλις αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο όπως  και γυναίκες που αναζητούν μια ασφαλή επιχειρηματική διέξοδο. Είναι γεγονός ότι και οι δύο αυτές  κατηγορίες αυξάνονται δραματικά. Όπως και μια ειδική κατηγορία υποψηφίων franchisees, επιτυχημένα στελέχη επιχειρήσεων που στα 50-55 χρόνια τους και μετά από μια αποδοτική πορεία 20-25 χρόνων βλέπουν – σε ένα τοπίο έντονων επιχειρηματικών αλλαγών και συγκρούσεων – την καριέρα τους είτε να κλείνει είτε να αλλάζει σε μια κατεύθυνση που δεν τους ταιριάζει ή δεν τους αξίζει και σε τελευταία ανάλυση δεν την επέλεξαν!

Είτε  λοιπόν ταιριάζετε είτε όχι στο προφίλ του μέσου franchisee που συναντάμε, είτε ανήκετε στις νέες κατηγορίες που περιγράψαμε, ας εξετάσουμε με ποιο τρόπο ο franchisor επιλέγει τους υποψηφίους franchisees και με ποιο τρόπο μπορείτε να αποφασίσετε αν το franchising σας ταιριάζει. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Πόσο άραγε “αξίζει” το brand “franchising”;

-


Πόσο άραγε “αξίζει” το brandfranchising”;

Ένα Θεμελιώδες ερώτημα που θα έπρεπε να ήταν πάντα η αφετηρία και η στόχευση του στρατηγικού σχεδιασμού μας.

Όλες οι οργανωμένες επιχειρήσεις αλλά και οι οργανισμοί επενδύουν σημαντικούς πόρους, χρόνο χρήμα, δικτυώσεις κλπ για να ενισχύσουν την εικόνα τους στην αγορά, να οικοδομήσουν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με τα κοινά “στόχους”,  αλλά και την κοινωνία, να προβάλουν τις αξίες τους, να ενδυναμώσουν τη διάρκεια της σχέσης τους, να θεμελιώσουν στέρεες γέφυρες διαρκούς επικοινωνίας και να δεσμεύσουν το κάθε πελάτη ξεχωριστά. Στο χώρο του Franchise ανάλογη στάση ηθελημένα ή και αθέλητα είναι κάτι ξένο. Ουδέποτε προβληματίστικαν σε ερωτήματα του είδους:

 • Το franchising.Πόσο αξίζει σαν brand;
 • Ποιες είναι οι αξίες που προβάλει;
 • Ποιες είναι οι σχέσεις, η επικοινωνία οι δεσμοί με το κοινό που απευθύνεται;
 • Ποια είναι τα κοινά του;
 • Ποια είναι η εικόνα του στην πολιτεία και στην κοινωνία;

Βασικά ερωτήματα για τα οποία ορισμένοι πίστευαν πως είχαν τις απαντήσεις.

Και ήρθε η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για αποκλεισμό του franchising από τα επιδοτούμενα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας για να προσγειωθούν σε μια οδυνηρή πραγματικότητα. Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Franchising & Επιδοτήσεις

-

Στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διατέθηκε πέρυσι ένα μικρό ποσό για τη στήριξη αποκλειστικά επιχειρήσεων franchise. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης ήταν μη επιλέξιμες σε προγράμματα όπως, π.χ., για τη γυναικεία – νεανική επιχειρηματικότητα, εξαιρετικά δημοφιλή προγράμματα που σχετίζονται με την έναρξη επιχειρηματικής δράσης.

Από τις επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν – στη συντριπτική πλειονότητά τους, χωρίς κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο, χωρίς συγκροτημένο πλάνο και με copy paste μελέτες από συμβούλους που υπόσχονται διασυνδέσεις – γέμισε η Ελλάδα κομμωτήρια, σουβλατζίδικα, πρατήρια παραδοσιακών προϊόντων ( που μετεξελίχθηκαν σε μπαρ, το είδαμε και αυτό), πόσες άραγε σήμερα επιβιώνουν; Υπάρχει κάποια μελέτη άραγε;

Στελέχη του Υπουργείου παραδέχονται ότι η βιωσιμότητα των νέων επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει το 20% στην πενταετία. (ΥΠΑΝ). Το ότι έχουμε τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας νέων επιχειρήσεων στην ΕΕ δεν προβληματίζει τους αρμόδιους; Προφανώς και όχι, μια και οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι μέσω επιδοτήσεων δεν κατευθύνονται στην οικονομία, στην κοινωνία και στην ανάπτυξη, αλλά σε ποικίλους και απόλυτα αντιπαραγωγικούς μηχανισμούς προσπορισμού προσόδων.

Το franchising αποδεδειγμένα διασφαλίζει δεκαπλάσιο δείκτη βιωσιμότητας σε νέες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα επιστρέφει πολλαπλάσιους πόρους στην κοινωνία (ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, νέες θέσεις εργασίας, υψηλό δείκτη επανεπένδυσης, φορολογία, συμμόρφωση με περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς, διάχυση τεχνολογίας κοκ). Έχουμε ως κοινωνία την πολυτέλεια να μην αξιοποιούμε ένα από τα πλέον δοκιμασμένα και αποτελεσματικά εργαλεία ανάπτυξης;

Στη συνέχεια θα τεκμηριώσουμε τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης δεν θα πρέπει να αποκλείονται αλλά και ουτε να αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία. Το μέλλον ανήκει σε δίκτυα, σε πολλαπλές μορφές επιχειρηματικών δικτυώσεων, σε συνεργασίες, στα πλαίσια μιας εξωστρεφούς και ανοικτής οικονομίας. Οι όποιοι στενοκέφαλοι αποκλεισμοί κρύβουν άλλες σκοπιμότητας.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Η κρίση απαιτεί σύγχρονες λύσεις και διαφοροποιημένη στρατηγική!

-

Τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες μιας πρωτοφανούς επικοινωνιακής «πλημμυρίδας» σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με την οικονομική ύφεση.

Τα σενάρια πολλά, οι εκτιμήσεις ακόμη περισσότερες, ενώ η πλειοψηφία των προβλέψεων μόνο ως θετικές δεν μπορούν να εκληφθούν. Ωστόσο, μια περισσότερο ψύχραιμη… ανάγνωση της υπό διαμόρφωση κατάστασης, δείχνει πως αφενός μεν δεν υπάρχει μια ενοποιημένη εικόνα και αφετέρου δε η οικονομική ύφεση φαίνεται πως «γεννά» ουκ ολίγες ευκαιρίες ανάπτυξης, ανασχεδιασμού, επανατοποθέτησης, υλοποίησης επιθετικών κινήσεων κ.ο.κ.

Πόσο μάλλον όταν γίνεται αναφορά σε έναν ιδιαίτερα ευέλικτο όσο και σύγχρονο επιχειρηματικό τομέα, όπως είναι αυτός του franchising στον οποίο έννοιες όπως «πάγια στρατηγική» και «δεδομένα», δεν εκλαμβάνονται ως αταλάντευτοι δογματισμοί. Ο κ. Παναγιώτης Ρουσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Dale Carnegie Training Hellas και Γενικός Διευθυντής της The Franchise Co. μιλά στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2009 για το πως έχει διαμορφωθεί το εγχώριο τοπίο του franchising, πως πρέπει να προετοιμαστεί κάθε σύστημα προκειμένου να αντιμετωπίσει με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και τις λιγότερες δυνατές απώλειες την κρίση, αλλά και το πως αναμένεται να «ξημερώσει» η επόμενη ημέρα.

Κύριε Ρουσόπουλε, εδώ και ορισμένους μήνες έχουμε εισέλθει σε μια «δίνη» με την ονομασία «παγκόσμια οικονομική κρίση». Αλήθεια, έχετε καταφέρει να «αποκωδικοποιήσετε» τα χαρακτηριστικά της;

Πράγματι, το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους και μέχρι σήμερα, έχουμε αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να δώσουμε μια εξήγηση σε αυτή την -περίφημη- παγκόσμια οικονομική κρίση, καθώς επίσης και να καταδείξουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της. Ορισμένοι αναλυτές και οικονομολόγοι την παραλληλίζουν με αυτή του 1987 και του 1991. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για την ίδια εποχή, ούτε τα αίτια εμφάνισής της και σαφέστατα ούτε και οι επιπτώσεις της! Επίσης δεν είναι μια απλή κυκλική κρίση. Είναι δομική, μακροχρόνια και θα έχει άμεσες επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία. Το σίγουρο είναι πως ο θεσμός του franchising κατάφερε όχι μόνο να ζήσει, αλλά και να επιβιώσει και στις δύο προαναφερθείσες κρίσεις, κάτι που αναμένεται – υπό προϋποθέσεις- πως θα γίνει και στην τρέχουσα περίοδο. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως το franchise παρουσιάζει την ίδια στάση και ίδια στρατηγική, με αυτές των περασμένων οικονομικών κρίσεων. Βέβαια, το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα είναι πως θα μπορέσει το franchising να αντιμετωπίσει την κρίση που πλήττει προς το παρόν τη διεθνή αγορά και αύριο την ελληνική; Πρόσφατα μια σειρά από έρευνες κατέληξαν σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό συμπέρασμα, με βάση το οποίο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χαράζουν κάποια συγκεκριμένη στρατηγική σχετικά με το τι σχεδιάζουν να κάνουν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα! Συνήθως, αυτό που απασχολεί τις εν λόγω επιχειρήσεις είναι το τι θα συμβεί σήμερα και το πολύ τι θα συμβεί αύριο, αλλά όχι τι θα γίνει σε ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα πιθανώς τέσσερις, πέντε ή έξι μήνες μετά! Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός πως στις ίδιες έρευνες, κάτι παραπάνω από το 60% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτές, δεν διέθεταν κάποιο δείκτη μέτρησης της αποτελεσματικότητάς τους! Ούτε καν χρηματοοικονομικοί δείκτες, πόσο μάλλον τρόπους για την καταμέτρηση της ταμειακής τους ροής… Ακόμη και πρωτοετείς φοιτητές οικονομικής κατεύθυνσης γνωρίζουν πως η έλλειψη είτε η κακή μέτρηση της ταμειακής ροής μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε μια επιχείρηση, όπως λ.χ. υπερβολικό κόστος δανεισμού και λειτουργίας. Άρα, το δίλημμα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι επαγγελματίες της αγοράς είναι εάν απαιτείται μια στρατηγική με όραμα ή μια στρατηγική ρουτίνας, κάτι που μεταφράζεται πως καθημερινά θα πρέπει να προκύπτουν τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης με «πυροσβεστικές» λύσεις. Θεωρώ,  λοιπόν, πως η απάντηση αποτελεί μονόδρομο… Επιπροσθέτως, η ίδια απάντηση βρίσκεται αποτυπωμένη και στο βιβλίο του Σουν Τσου με τίτλο: «Η τέχνη του πολέμου». Τι ανέφερε; «…Αν έχεις μια στρατηγική με βάθος, που βλέπει μακριά, τότε οι υπολογισμοί σου θα είναι τόσο δυνατοί, που θα έχεις κερδίσει την μάχη πριν ακόμα βγεις να πολεμήσεις. Ενώ αντίθετα, αν η στρατηγική είναι ρηχή και εντελώς επιφανειακή η μάχη θα έχει χαθεί πριν ακόμα πάμε στο πεδίο της μάχης».

Αλήθεια, τι εννοείτε με την έννοια «στρατηγική» και πως αυτή είναι σε θέση να οδηγήσει μια επιχείρηση στην προσθήκη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων;

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μέρες μας προκύπτει από συγκεκριμένους τρόπους. Να είμαστε καλύτεροι: να μπορούμε δηλαδή να προσφέρουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Να είμαστε ταχύτεροι: στην εξυπηρέτηση του πελάτη, στην παράδοση του προϊόντος και της υπηρεσίας. Να είμαστε καινοτόμοι και να μπορούμε να παρέχουμε με μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας. Σύμφωνα με μια έρευνα που διενήργησε η IBM το 2008, και στην οποία συμμετείχαν περίπου 1000 Διευθύνοντες Σύμβουλοι μεγάλων επιχειρήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, η επιχείρηση του σήμερα στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: Δίψα για αλλαγή, ήτοι μια εταιρεία η οποία διαρκώς αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω της και σε πολλές περιπτώσεις σε συγκεκριμένες αγορές είναι αυτή που κατευθύνει την αγορά, Καινοτομία πέρα από την φαντασία του πελάτη, δηλαδή προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία υπερβαίνουν αυτό που προσδοκούσε ο πελάτης από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στην περίπτωση κατά την οποία είστε σε θέση να υπερβείτε κατά 5% τις προσδοκίες των πελατών σας, στο μυαλό των τελευταίων «μεταφράζεται» ως πλήρης διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό! Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Ύφεση και ευκαιρίες ανάπτυξης

-


Η κρίση άρχισε να επιδρά και στη δική σας επιχείρηση και αναζητείτε τεχνικές για να περιορίσετε την  πτώση των πωλήσεων; Παρατηρείτε κάμψη στις επαναληπτικές πωλήσεις σας και στην πιστότητα των πελατών σας;

Στο σημείωμα αυτό παραθέτουμε κάποιες πρώτες σκέψεις και ερεθίσματα για συστηματική έρευνα σε αυτά και σε άλλα κρίσιμα επιχειρηματικά ερωτήματα.

Βιώνω μια έντονη κάμψη στις πωλήσεις τις εταιρείας μου. Πώς μπορώ να αντιστρέψω την αρνητική τάση και να δώσω μια νέα ώθηση;

Σχεδόν κάθε εταιρεία, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, έχει υποστεί λόγω της ύφεσης μια κάμψη των πωλήσεων της. Όσο πιο σύντομα όμως λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, τόσο πιο εύκολα θα σταθεροποιήσετε τις πωλήσεις σας και ίσως και να αυξήσετε τα έσοδα και κυρίως τα κέρδη σας. Τέσσερα πρώτα βήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να σταματήσετε την πτώση των πωλήσεων είναι τα εξής:

1. Επικοινωνείτε συστηματικά με τους ευχαριστημένους πελάτες σας

Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξέρετε καλύτερα και  πιθανώς να είναι αυτοί με τους οποίους έχετε τις καλύτερες σχέσεις. Υπάρχουν επιπλέον τρόποι να ικανοποιήσετε τις ανάγκες τους, ή έχουν κάποιες νέες ανάγκες τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε; Ρώτηστε για το πώς πάνε οι δουλειές τους. Υπάρχει τρόπος να τους βοηθήσετε να εξυπηρετήσουν τους υπάρχοντες πελάτες τους ή να βρουν πιθανούς νέους; Έχοντας μάθει για τα προβλήματα και τις προκλήσεις τους, μπορείτε να επανέλθετε και να τους προσφέρετε νέες λύσεις, είτε υψηλότερης προστιθέμενης αξίας είτε νέες. Και κυρίως μοναδικές γι’ αυτούς!

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Επιτυχημένοι Franchisees = Ισχυρά Δίκτυα Franchise

-


Μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις των franchisees είναι όταν ο franchisor επιμένει να τους “κατηγορεί” για μειωμένες επιδόσεις, χωρίς ωστόσο να τους παρέχει πρακτικές συμβουλές καθοδήγησης για τη βελτίωση της απόδοσής τους και κατά συνέπεια της κερδοφορίας τους..

Απ’ την άλλη, μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις για τους franchisors είναι όταν ένας franchisee αποτυγχάνει να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές και τη δυναμική της περιοχής δραστηριότητάς του και δεν είναι πρόθυμος να ακούσει και να συμμορφωθεί με την καθοδήγηση που του παρέχεται. Κάτι που ζημιώνει όχι μόνο τη δική του επιχείρηση αλλά όλη την αλυσίδα, καθυστερώντας τη διείσδυση του brand στην αγορά, προσφέροντας στους ανταγωνιστές εύκολα περιθώρια διείσδυσης.

Πολλοί franchisors πιστεύουν ότι αν ένας franchisee εμφανίσει αρνητικά αποτελέσματα και υπολείπεται σε θέματα απόδοσης σε σχέση με την υπόλοιπη αλυσίδα, τότε η μόνη λύση είναι η αποχώρησή του από το σύστημα, κατά προτίμηση σε αρχικό στάδιο πριν η ζημιά επεκταθεί σε όλο το δίκτυο. Ωστόσο, αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι franchisees φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα επιστροφής, συνήθως υπάρχουν περιθώρια για εξεύρεση διορθωτικής λύσης.

Εξάλλου, η αποκατάσταση της ζημιάς συνήθως συμφέρει περισσότερο τον franchisor και προκαλεί λιγότερη φθορά στην εικόνα, στο brand της επιχείρησης, στην περαιτέρω ανάπτυξη, απ’ ότι η απομάκρυνση του franchisee.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Master Franchise:Έμφαση στις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς προϋπόθεση επιτυχίας !

-


Μπορεί οι προσπάθειες των επιχειρηματιών για την είσοδο διεθνών franchise concept στην Ελλάδα να είναι διαρκείς, εντούτοις όμως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν στέφονται από την αναμενόμενη επιτυχία. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιώτης Ρουσσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας DALE CARNEGIE TRAINING HELLAS και της THE FRANCHISE CO., οι αιτίες είναι μεν πολλές, ωστόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου business plan που διακρίνεται από ρεαλιστικά στοιχεία της εγχώριας πραγματικότητας. “Δίχως αυτά, ένα concept είναι σαν να μην διαθέτει την ανάλογη… πυξίδα που θα του δείξει την πορεία προς την επιτυχία!”.

Εδώ και δύο δεκαετίες κάτι παραπάνω από 150 διεθνή franchise concept εισήχθησαν στην εγχώρια αγορά, παρόλα αυτά μόνο το 25% κατάφεραν να πετύχουν με βάση το “βαρύ” όνομα που φέρουν!

Κύριε Ρουσσόπουλε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ισχυρή επιχείρηση διείσδυσης επώνυμων ξένων franchise concept στην ελληνική αγορά, η οποία ωστόσο δεν αποτυπώνεται σε ανάλογο βαθμό κατά τη διαδικασία της δραστηριοποίησής τους. Πως το εξηγείτε;

Πράγματι, εδώ και αρκετά χρόνια σημαντικός αριθμός ελλήνων επιχειρηματιών δείχνουν να έχουν “στραφεί” στη διεθνή αγορά προκειμένου να βρουν και εν συνεχεία να εισάγουν το franchise concept που τους ενδιαφέρει στο εδώ επιχειρηματικό περιβάλλον, “ποντάροντας” στην αποδεδειγμένη αναγνώριση και την επιτυχή πορεία που το συνοδεύουν. Αρκεί να σημειωθεί πως εδώ και δύο δεκαετίες κάτι παραπάνω από 150 διεθνή franchise concept εισήχθησαν στην εγχώρια αγορά, παρόλα αυτά μόνο το 25% κατάφερε να πετύχει ανάλογα αποτελέσματα με την πορεία που έχουν διαγράψει στις διεθνείς αγορές! Είναι αρκούντως εντυπωσιακό το γεγονός πως αρκετά από αυτά, προσπάθησαν δύο και τρεις φορές να εισέλθουν στην εγχώρια αγορά, δίχως και πάλι επιτυχία. Στην ακριβώς αντίθετη τροχιά κινούνται concept όπως αυτά των Vodafone Shops, Calzedonia,Curves, Marks & Spencer, Starbucks, Haagen Dazs, Orchestra, GAP κ.ο.κ. τα οποία έχουν καταφέρει να αφήσουν έντονο το “σημάδι” τους, αποκτώντας σημαντικά μερίδια αγοράς και οδηγώντας τις εξελίξεις στον τομέα της δραστηριοποίησής τους, και όχι μόνο. Ωστόσο, τα ανωτέρω franchise concept δεν αποτελούν παρά μόνο την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς οι περιπτώσεις ισχυρών αλυσίδων στο παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα που δεν τα κατάφεραν στην Ελλάδα είναι η πλειονότητα, ο κανόνας! Μάλιστα, σημαντικό είναι το στοιχείο πως η εν λόγω αποτυχία δεν αποτελεί γνώρισμα ενός και μόνο επαγγελματικού κλάδου, καθώς για παράδειγμα στην εστίαση, τον οικιακό εξοπλισμό, τις υπηρεσίες ή την ένδυση υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα και πετυχημένων, αλλά και μη επιτυχημένων επώνυμων διεθνών franchise concept.Δεν είναι θέμα κλάδου ή concept αλλά έρευνας και συστηματικής προσέγγισης. Διαβάστε περισσότερα »

Related Posts with Thumbnails

Αρχειο δημοσιευσεων

Φωτογραφιες του Franchise Blog

 • 5asec Μαρούσι
 • kem omilia 2010
 • money show 2009
 • ΚΕΜ 2010 Ομιλία κ Π Ρουσόπουλου
 • ομιλία Παναγιώτη Ρουσόπουλου για αποτελεσματική διαχείριση 2008
 • Παρουσίαση Ελληνικής Αγοράς στην έκθεση Franchise στο Παρίσι 2008
 • KRAFT
 • imerida TITANIA

Με μια ματιά

Εγγραφειτε στο Franchise Blog

Εγγραφείτε στο Franchise Blog ώστε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα τις τελευταίες δημοσιεύσεις.

Τελευταία Νέα του Franchise