Archive for Μαΐου, 2011

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

The post-crisis consumer

9

Σε παλαιότερα άρθρα και ομιλίες είχαμε αναφερθεί σε στρατηγικές εξόδου από την κρίση. Ιδιαίτερα για τα δίκτυα franchise τονίζαμε ότι πρέπει να αποφύγουν αποσπασματικές επιλογές πρόσκαιρης αποδοτικότητας. Θα πρέπει προετοιμαζόμενοι για το χειρότερο να εστιαστούν στις κύριες δραστηριότητές τους, εκεί που έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να προσαρμοστούν άμεσα στις αλλαγές.

Ανέφερα ότι οι αλυσίδες που θα προσαρμοστούν ταχύτερα θα είναι οι πρωταγωνιστές του αύριο. Αυτό το αύριο, όπως και το σήμερα άλλωστε,  δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις επώδυνες επιπτώσεις μιας ραγδαίας μείωσης της ζήτησης. Κινείται, μετατοπίζεται στο πολυδιάστατο χώρο της αγοράς και μεταβάλλεται με σημαντική ταχύτητα στο ανταγωνιστικό πεδίο.

Βασική παράμετρος αυτού του νέου ανταγωνιστικού πεδίου είναι ο καταναλωτής. Τα αμυντικά αντανακλαστικά περιορισμού των αγορών, της αύξησης της επιφυλακτικότητας, της αναβλητικότητας, του θυμού , μετατρέπονται σταδιακά διαμορφώνοντας ένα νέο πρότυπο που αναζητά αξία και αξίες, απομυθοποιεί την κατανάλωση, επιζητεί μέρισμα από την κερδοφορία των επιχειρήσεων, επιδιώκει νέα μοντέλα οργάνωσης, δικτυώνεται και συνδέεται πέρα από τις επιχειρήσεις, αναζητεί διάρκεια και ευελιξία.

Η εξαιρετική ομιλία του John Gerzema καθώς και το βιβλίο των John Gerzema και Michael D’ Antonio “Spend Shift: How the Post- Crisis Values Revolution is changing the way we buy, sell and live” αποτελεί  μια πηγή προβληματισμού για όλους μας  στη χάραξη των στρατηγικών μας.

Ο καταναλωτής, ακόμα και αν “επιστρέψει” ποτέ πια δεν θα είναι ο ίδιος. Ο καταναλωτής του σήμερα είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει πολλά κοινά σημεία με τον καταναλωτή του αύριο. Στη χάραξη των πολιτικών μας ας συνεκτιμήσουμε το πώς μεταβάλλονται τα καταναλωτικά πρότυπα, πώς μεταβάλλεται ο καταναλωτής για να παραμείνει πελάτης μας.

Επίσης, είναι προφανές ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα, οι επιχειρησιακές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουμε δεν έχουν πολλά κοινά σημεία με τα σημερινά. Αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση θα πρέπει να γνωρίζουμε και κυρίως να προσαρμοζόμαστε στο ανταγωνιστικό πεδίο του αύριο.

DSK

Δημήτρης Στεφ. Κωστάκης, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Νομικός Σύμβουλος Franchise, συγγραφέας του βιβλίου: Franchising, Νομική και Επιχειρηματική Διάσταση. Εmail: kostakis.d.s@dsa.gr

Ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 330/2010 και οι επιπτώσεις του στα Δίκτυα Franchise

-

Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 330/2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών και οι επιπτώσεις του στα Δίκτυα Franchise

Στις 20 Απριλίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον νέο Κανονισμό Ομαδικής Απαλλαγής για τις κάθετες συμφωνίες (23.4.2010/L102), δηλαδή τις συμφωνίες εκείνες που συνάπτονται μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων καθεμία από τις οποίες δραστηριοποιείται, για τους σκοπούς της συμφωνίας, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής, και που αφορούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα μέρη δύνανται να προμηθεύονται, να πωλούν ή να μεταπωλούν ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες. Ο Kανονισμός αυτός, ο οποίος αντικαθιστά τον αντίστοιχο προηγούμενο Κανονισμό 2790/1999, αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2010 και η ισχύς του εκπνέει στις 31 Μαΐου 2022. Ο νέος Κανονισμός διαφοροποιείται σε μικρό βαθμό από τον προηγούμενο, αφού κρίθηκε ότι το νέο μοντέλο αντιμετώπισης ορισμένων κατηγοριών κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών, που για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000, λειτούργησε επιτυχώς, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται τροποποιήσεις και προσθήκες μεγάλης έκτασης σε αυτό. Στην παρούσα μελέτη επισημαίνονται και αναλύονται οι διατάξεις του νέου Κανονισμού, αλλά και του κειμένου των Κατευθυντήριων γραμμών που τον συνοδεύει, οι οποίες διαφοροποιούνται σημαντικά από εκείνες του προηγούμενου Κανονισμού και επιπλέον αφορούν στο Franchising.

I. Οι διαφοροποιημένες σε σχέση με τον Κανονισμό 2790/1999 διατάξεις του νέου Κανονισμού 330/2010 Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Καινοτομία και ευκαιρίες υπέρβασης της κρίσης

5

Για άλλη μια φορά στο Blog του φίλου μου Στάθη Χαϊκάλη Think Positive Blog! μπορείς να ανακαλύψεις σχόλια που πραγματικά μας τροφοδοτούν με νέες ιδέες και σκέψεις πέρα από τα τετριμμένα, αναδεικνύοντας μια διαφορετική ματιά, μια φρέσκια ιδέα. Αφορμή, για το σημείωμα μας αυτό, το σχόλιο του Στάθη της 28/04/2011 με τίτλο “τώρα που τώρα που πιεζόμαστε να γεννάμε νέες ιδέες” και το οποίο παρουσιάζει το βιβλίο του Steven JohnsonWhere good ideas come from”.

Αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσουμε και να απολαύσουμε την ομιλία του Steven Johnson στο TED και το animation της RSA.

Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το χώρο των δικτύων franchise και των αλυσίδων retail όπου πρέπει να αναδειχθεί η πιεστική ανάγκη της ανάπτυξης νέων πρακτικών, που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, την δημιουργικότητα και τη θεσμοθέτηση νέων καναλιών επικοινωνίας. Στόχος να αξιοποιηθεί η δύναμη των δικτύων, των στελεχών, των franchisees και να υπάρξουν καινοτόμες ιδέες, για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ή για νέες διαδικασίες και συστήματα. Σε εποχές αλλαγών, παρατεταμένης ύφεσης και αλέπάλληλων κρίσεων, η δημιουργικότητα αποτελεί το πλέον απαραίτητο στοιχείο για τις επιχειρήσεις που πρέπει να ανακαλύψουν εκ νέου τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους (εσωτερικούς και εξωτερικούς), τους προμηθευτές τους, την αγορά, την κοινωνία και να πετύχουν τη μέγιστη λειτουργική επιδεξιότητα. Διαβάστε περισσότερα »

Related Posts with Thumbnails

Αρχειο δημοσιευσεων

Φωτογραφιες του Franchise Blog

  • 5asec Μαρούσι
  • kem omilia 2010
  • money show 2009
  • ΚΕΜ 2010 Ομιλία κ Π Ρουσόπουλου
  • ομιλία Παναγιώτη Ρουσόπουλου για αποτελεσματική διαχείριση 2008
  • Παρουσίαση Ελληνικής Αγοράς στην έκθεση Franchise στο Παρίσι 2008
  • KRAFT
  • imerida TITANIA

Με μια ματιά

Εγγραφειτε στο Franchise Blog

Εγγραφείτε στο Franchise Blog ώστε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα τις τελευταίες δημοσιεύσεις.

Τελευταία Νέα του Franchise