Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Franchising και Λιανεμπόριο

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ,  ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ  “THE FRANCHISE CO” ΣΤΗΝ Κ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ερ: Κύριε Ρουσόπουλε ας θυμηθούμε αρχικά τι είναι τελικά αυτό που ονομάζεται franchising και που έχει τεθεί ως βασικό θέμα συζήτησης την τελευταία τριετία τόσο στους κύκλους των επιχειρηματιών, αλλά και των επενδυτών;

Π.Ρ.: Το franchising καταρχάς είναι μια μέθοδος διανομής προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσα από μια σχέση συνεργασίας, στην οποία ο franchisor (δικαιοπάροχος) χορηγεί στον franchisee (τον δικαιοδόχο) το δικαίωμα να παράγει ή (και) να πωλεί ή ( και) να διανέμει προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ο πρώτος έχει αναπτύξει. Όταν ο franchisee ενταχθεί σε ένα σύστημα franchise, τότε εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες, δομές, συστήματα και concept/εταιρική ταυτότητα που έχει αναπτύξει ο franchisor, ενώ και τα δυο μέρη δεσμεύονται σε μια στενή και μακροχρόνια οικονομική και εμπορική συνεργασία με στόχο το αμοιβαίο όφελος (win-win situation).

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι το franchising είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος marketing, ίσως η μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του, που βασίζεται σε μια προηγμένη στρατηγική ανάπτυξης, μια νέα και ανταγωνιστική μέθοδο διανομής αγαθών και υπηρεσιών και σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα και δυναμικό τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

Ερ: Τι πλεονεκτήματα προσφέρει το franchising σε ένα franchisor που αποφασίζει να αναπτυχθεί με αυτήν την μέθοδο και γιατί εσείς προτείνετε αυτού του είδους την ανάπτυξη;

Π.Ρ. Κατ’ αρχάς ας γίνει σαφές ότι το franchising δεν είναι ένα σύστημα που είναι πάντα η μοναδική εναλλακτική λύση για ένα επιχειρηματία. Όμως πράγματι τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά και γι’ αυτό το franchising γνωρίζει τόσο μεγάλη ανάπτυξη τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά. Ο franchisor, καταρχάς, εξασφαλίζει την ταχεία ανάπτυξη ενός δικτύου σημείων πώλησης ή και διανομής στην αγορά, ενώ παράλληλα ελέγχει ποιοτικά,  ποσοτικά, χρονικά και γεωγραφικά την επέκτασή του. Επίσης, με την χρηματοδότηση της επέκτασης με κεφάλαια προερχόμενα από τους επενδυτές έχει αυξημένη αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και απολαμβάνει χαμηλότερο επιχειρηματικό κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει μεγαλύτερη διασπορά του. Με ένα δίκτυο καταστημάτων franchise, ο franchisor έχει αποτελεσματικότερο διοικητικό έλεγχο δικτύου σε σύγκριση με την ανάπτυξη με dealers ή αναπτύσσοντας ιδιόκτητα καταστήματα διοικούμενα από υπαλλήλους, καθώς και απλούστερη και αποδοτικότερη διοικητική οργάνωση. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επενδυτές-franchisees λειτουργούν ως managers με υψηλό βαθμό εσωτερικής παρακίνησης. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η σωστή πληροφόρηση είναι καθοριστική για μια επιτυχημένη πορεία, οι franchisees αποτελούν την ιδανικότερη πηγή επαναπληροφόρησης (feedback) για τον franchisor, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή βελτίωση του concept, ώστε να διατηρηθεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Τέλος, ο franchisor επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες κλίμακας προερχόμενες από τις συγκεντρωτικές αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς και από κεντρικές συμφωνίες με εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζει σταθερές χρηματοροές από τα συνεχή και διαρκή δικαιώματα, δηλαδή τα royalties, και ενισχύει τη γνώση του brand name και της εταιρικής εικόνας, καθώς επίσης και την αύξηση της εξυπηρέτησης (convenience/accessibility) μιας ευρύτερης πελατειακής βάσης.

Ερ: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για έναν franchisee και γιατί να προτιμήσει να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση ενταγμένος σε ένα σύστημα franchise αντί να είναι αυτόνομος στην αγορά;

Π.Ρ. Στις παρούσες συνθήκες της ελληνικής αγοράς – αλλά και της διεθνούς-, όπου οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται από την συνεχή εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, ή απαξιώνονται κάτω από την σκληρή πραγματικότητα των συνεχών αλλαγών και κλείνουν η μια μετά την άλλη, το franchise προσφέρει σ’ έναν νέο επενδυτή ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού ρίσκου, που πάντα φυσικά εμπεριέχει  το άνοιγμα μιας επιχείρησης. Αυτό οφείλεται σε στοιχεία, όπως:

 • χρήση ενός αναγνωρίσιμου και εδραιωμένου ονόματος (brand name) που ενισχύει την αποδοχή και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης,
 • ένα αποδεδειγμένο μερίδιο αγοράς
 • ολοκληρωμένη εκπαίδευση managers και προσωπικού,
 • βοήθεια που παρέχουν οι οργανωμένες εταιρίες στην επιλογή σημείου εγκατάστασης της επιχείρησης καθώς και μελέτη βιωσιμότητας,
 • ένταξη σε ένα αποδεδειγμένο σύστημα λειτουργίας,
 • αξιοποίηση συνεργιών που παρέχει το δίκτυο
 • συνεχή υποστήριξη που προσφέρουν οι franchisor, τόσο πριν όσο μετά την εκκίνηση της επιχείρησης
 • δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης κλπ

Είναι προφανές ότι ένας franchisee λαμβάνει εγχειρίδια λειτουργίας και εκπαίδευσης, υποβοηθείται στο Business Planning, σε θέματα local store marketing, merchandising κλπ, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει συνεχούς βοήθειας και υποστήριξης στην επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την λειτουργία της επιχείρησης, προστασίας μέσω της σύμβασης franchising, υψηλότερη δανειοληπτική ικανότητα, και αυξημένη αγοραστική ισχύ κοκ.

Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ένας επιχειρηματίας που επιλέγει να ενταχθεί σε ένα οργανωμένο σύστημα franchise, επενδύει σε μια επιχείρηση «με το κλειδί στο χέρι».  Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει όλα τα εχέγγυα για την επιτυχημένη και κερδοφόρα λειτουργία του καταστήματός του, ενώ απολαμβάνει την αίσθηση ελευθερίας και ανεξαρτησίας με παράλληλη συμμετοχή στο «όραμα» της συνεχούς ανάπτυξης της μητρικής εταιρίας.

Ερ: Δηλαδή θα λέγατε ότι τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος σε franchisors και franchisees είναι και ο αποκλειστικός λόγος επιτυχίας της;

Π.Ρ. Όχι μόνο. Τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα είναι μόνο ένα μέρος της επιτυχημένης συνταγής του franchise. Αυτό που ουσιαστικά πέτυχε το franchising είναι να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό «τις καινοτομίες» του μεταπολεμικού management σε συνδυασμό με την ταχύτερη ανάπτυξη και την συνεχή μετεξέλιξή του. Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε, ότι το franchising δημιούργησε επανάσταση στο marketing, που σε πολλές περιπτώσεις άλλαξε και επαναπροσδιόρισε σημαντικές  αγορές, με κύρια χαρακτηριστικά:

 • την αξιοποίηση της δυναμικής που δίνουν τα «δυνατά» σημεία πώλησης, σε μια εποχή που η τοποθεσία ήταν ο καθοριστικότερος παράγοντας επιτυχίας,
 • τη συμβολή στην ταχεία ανάπτυξη ενός ευρύτατου δικτύου διανομής που πολλαπλασίαζε τα αποτελέσματα του μαζικού Μάρκετινγκ ( Μάκρο-μάρκετινγκ).

Ερ:  Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου την τελευταία πενηντακονταετία,  θα ισχυριζόσαστε  ότι το franchising συνεχίζει να είναι μια αποτελεσματική και καινοτόμος μέθοδος ενόψει των αλλαγών που αναμένονται τη νέα χιλιετία;

Π.Ρ.: Θα έλεγα ότι ξημερώνει μια νέα εποχή στην αγορά, που βασίζεται σε ανατρεπτικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της. Οι αγοραστές είναι αυτοί που σήμερα καθορίζουν τι θέλουν, πώς το θέλουν, πότε το θέλουν και πώς θα το πληρώσουν. Παράλληλα ο μύθος της μαζικής αγοράς καταρρέει, μια και οι αγοραστές ζητάνε ένα ευρύ πλέγμα αξιών σ’ ένα προϊόν ή υπηρεσία, πέρα από την ποιότητα, επιλογή, τιμή και εξυπηρέτηση, ζητάνε αυτό το «κάτι» παραπάνω.

Ο μύθος του τυπικού πελάτη επίσης καταρρέει. Υπάρχει μόνον «αυτός» ο πελάτης, ο συγκεκριμένος πελάτης,  ο «κάθε» πελάτης. Παράλληλα, η τεχνολογία δίδει τη δυνατότητα και στον ανταγωνισμό «να ανεβάζει τον πήχη» και στον πελάτη να διαπραγματεύεται, να επιλέγει, να γνωρίζει. Έτσι, προβλέπεται αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού, καθώς δεν αρκεί πλέον ένα ικανοποιητικό προϊόν ή υπηρεσία σε καλή τιμή. Η διεθνοποίηση ανατρέπει συνεχώς τα όρια και νέες εταιρείες αξιοποιούν την ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών και της γνώσης και ωθούν στη δημιουργία νέα γενιάς προϊόντων ή υπηρεσιών, πριν καν αποσβεσθούν οι δαπάνες ανάπτυξης των υφιστάμενων. Συνεπώς, η κάθε καινοτομία θεωρείται ως minimum επίπεδο για το σύνολο της αγοράς, η συνεχής αλλαγή είναι πλέον η φυσιολογική κατάσταση. Οι κύκλοι ζωής μετριούνται πια σε μήνες και αντίστοιχα, οι χρόνοι δημιουργίας νέων προϊόντων. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η αλλαγή δεν αφορά μόνο προϊόντα ή συνήθειες ή κανάλια διανομής ή κάποια μικρή ή έστω σημαντική ποσοτική διαφοροποίηση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ανατροπή. Το franchising προσφέρει μια ουσιαστική απάντηση τόσο σε επιχειρηματίες, που αναζητούν ένα σύστημα ανάπτυξης και διανομής με χρονικό ορίζοντα, όσο και στους ανεξάρτητους επενδυτές, που θέλουν να διατηρήσουν μια αυτόνομη επιχείρηση ενταγμένοι, όμως, σε ένα ευρύτερο οργανισμό, που τους διασφαλίζει σταθερότητα και αποδοτικότητα. Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα, αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης, υψηλής ποιότητας προσωπικό κλπ είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του franchising  που το καθιστούν  όσο ποτέ άλλοτε τόσο επίκαιρο.

Ερ: Όσον αφορά το λιανεμπόριο και τα δίκτυα, ποιες είναι αλλαγές που βλέπετε εσείς στο άμεσο μέλλον;

Π.Ρ.: Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τύπος επιτυχημένου καταστήματος, ένας μοναδικός τύπος αλυσίδας για τα επόμενα χρόνια. Αυτή η διαπίστωση σκιαγραφεί ένα πολυπρόσωπο μέλλον. Τα επόμενα 10 χρόνια θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή όλου του συστήματος του λιανεμπορίου, η οποία θα καθοδηγείται κυρίως από τα αρνητικά σημεία που εμπεριέχονται στη διαδικασία αγοράς μέσα από τα υφιστάμενα κανάλια διανομής, τον αυξανόμενο εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό, τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες, τις συνεχείς κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, καθώς και την εμφάνιση νέων τρόπων αγοράς. Η αλλαγή πραγματοποιείται σε όλη την δομή του συστήματος και όχι εντός του υπάρχοντος συστήματος, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια το λιανεμπόριο έχει βιώσει τρομακτικές αλλαγές και εξελίξεις. Ενδεικτικά, ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά των αλλαγών που παρατηρούνται είναι:

 • αύξηση των τάσεων συγκεντρωτισμού,
 • διασυνοριακές συγχωνεύσεις
 • διεθνοποίηση των αγορών,
 • ανάπτυξη πολυκαταστημάτων καθώς και ολοκληρωμένων συγκροτημάτων που αναπτύσσουν μαζικά πολλαπλές δραστηριότητες που διευρύνονται πέρα από την πώληση προϊόντων-υπηρεσιών αλλά  και στη διασκέδαση, την μαζική ψυχαγωγία, στην κατανάλωση του ελεύθερου χρόνου,
 • άνοδος των εκπτωτικών καταστημάτων,
 • αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • εγκατάσταση Πακέτων Επιχειρησιακού Λογισμικού
 • η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών σημείων πώλησης (EPOS),
 • ανάπτυξη ευέλικτου και προσιτού τρόπου διοίκησης
 • διεξοδική διερεύνηση και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Marketing
 • οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητάς τους
 • ευρεία χρήση του Διαδικτύου (Internet) με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων.
 • εμφάνιση του Category Management (Διαχείριση Κατηγορίας), αυξημένη έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη,
 • ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας,
 • δημιουργία ενός παγκόσμιου εμπορικού ονόματος
 • χρήση μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας με στόχο τον σχηματισμό νέων πρωτοποριακών ιδεών
 • μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα και
 • ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που απαξιώνουν ολόκληρες κατηγορίες.

Συνεπώς, η δεκαετία 2000-2010 πρέπει να θεωρηθεί σαν μία μεταβατική περίοδος στην οποία οι μακροπρόθεσμες “δυνάμεις” του 21ου αιώνα, δηλαδή οι σύνθετες μορφές ανάπτυξης και τα «δίκτυα», θα αρχίζουν να καθιστούν ορατή η αποτελεσματικότητά τους . Είναι προφανές λοιπόν ότι σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον το franchising παρέχει εν δυνάμει τα απαιτούμενα εχέγγυα για αποτελεσματική διέξοδο.

Ερ: Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να ανταποκριθεί μια αλυσίδα σε όλες αυτές τις  προκλήσεις για να συνεχίσει να υφίσταται στην αγορά;

Π.Ρ.: Θα πρέπει να επιλέξει και να εφαρμόσει μερικές θεμελιώδεις στρατηγικές, ώστε να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη πορεία. Καταρχήν θα πρέπει να παρέχει νέους και καλύτερους τρόπους προσπέλασης των καταναλωτών στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Η συναλλαγή με τους πελάτες θα πρέπει να γίνεται σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες τους. Επίσης μια αλυσίδα καταστημάτων θα πρέπει να προσδιορίσει νέες διαστάσεις στο ρόλο που διαδραματίζει το κατάστημα – σημείο πώλησης και στην προστιθέμενη αξία τους. Τέλος, είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός του ανταγωνισμού, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις και των κρίσιμων δεξιοτήτων που πρέπει συνεχώς να εξελίσσουν. Ομιλούμε λοιπόν για αλυσίδες που θέτουν ως βασική προτεραιότητα την δημιουργία και συνεχή ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής και οργάνωσης που θα τις καθιστά ικανές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αλλά και στις προσδοκίες, στις  ελπίδες και στα οράματα των επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυά τους.

Ερ: Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία μιας αλυσίδας;

Π.Ρ.: Για να επιβιώσει μια αλυσίδα στην χαοτική και απαιτητική περίοδο που εισερχόμεθα θα πρέπει να διοικηθεί σωστά από τώρα. Ορισμένα βασικά σημεία που καθορίζουν το ανταγωνιστικό πλαίσιο μιας αλυσίδας είναι:

 • Η κάθε αλυσίδα πρέπει να επιτυγχάνει να ορίζει με μοναδικό τρόπο τον ρόλο, τη θέση της και τo brand name της Να της  δίνει μια ηγετική θέση στην αγορά , που προκύπτει τελικά από το ότι το σύνολο των επιμέρους στοιχείων της (ποιότητα, ποικιλία, lifestyle, αισθητική, ευκολία πρόσβασης, value for money κλπ) και που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα (1+1=3)  ενώ παράλληλα είναι κατά ένα μοναδικό και σαφώς διακριτό τρόπο διαφοροποιημένο.
 • Προσφέρει ένα μοναδικό εύρος στοχεύοντας στη θετική ώθηση του καταναλωτή,  δίνοντας του ένα σοβαρό και συνεχή λόγο για πιστότητα.
 • Αναδόμηση της διαδικασίας αγοράς με στόχο τον περιορισμό ή ελαχιστοποίηση των αρνητικών εμπειριών του πελάτη κατά την διαδικασία αγοράς προϊόντων – υπηρεσιών
 • Αναθεωρεί την αγοραστική εμπειρία ώστε να καταστήσει την επίσκεψη στο κατάστημα μια θετική εμπειρία, με προστιθέμενη αξία που διαφοροποιεί την αλυσίδα.
 • Αναπτύσσει “εξυπνότερες” πελατειακές σχέσεις και επικοινωνίες δίνοντας με τον τρόπο αυτό στον καταναλωτή περισσότερες επιλογές εξυπηρέτησης και προσφέροντας προστιθέμενη αξία στον πελάτη, μέσα από ενέργειες βασισμένες σε μια καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών του.
 • Λειτουργεί στην αιχμή της παραγωγικότητας επιφέροντας, έτσι, τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στην παροχή ενός καθορισμένου επιπέδου υπηρεσίας / ποιότητας

Τα παραπάνω, μόνο ένα δίκτυο με εμπνευσμένο όραμα και υψηλής ποιότητας και αυτενέργειας ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να επιτύχει, και γι’ αυτό άλλωστε εκτιμούμε ότι το franchising αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα ανταγωνισμό με περισσότερους πόρους, διεθνή αναγνώριση και θετικές εμπειρίες

Ερ: Θα λέγατε δηλαδή ότι το franchising είναι η απάντηση στην κρίση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα στην παγκόσμια αγορά;

Π.Ρ.: Οι εταιρείες που αναπτύσσονται με franchising χαρακτηρίζονται – εν δυνάμει- από ταχύτητα προσαρμογής και κατανόηση των αναγκών του καταναλωτή. Ταυτόχρονα, η ίδια η κρίση μέσω των συγχωνεύσεων, της κατάρρευσης μεγάλων παραδοσιακών επιχειρήσεων, της κατάρρευσης των συνόρων, επανατροφοδοτεί τις αλυσίδες με νέο στελεχιακό δυναμικό που δρα καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του franchising. Οι προοπτικές για το franchising την επόμενη δεκαετία είναι εντυπωσιακές, μια και προσφέρει μια θετική και αποτελεσματική διέξοδο σ’ ένα κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον που συνεχώς μετασχηματίζεται. Οι εταιρείες, οι franchisors και οι επενδυτές που θα κατανοήσουν τη νέα πραγματικότητα και θα προσαρμοσθούν ανάλογα, θα είναι οι δυνάμεις εκείνες που θα αναδειχθούν κυρίαρχοι στην αγορά.

Ερ.  Τι προσφέρει η εταιρία σας στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν στην αγορά με την μέθοδο franchising;

Π.Ρ. Η «THE FRANCHISE CO.» είναι η μεγαλύτερη και η πιο εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων franchising, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στο χώρο, διότι παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εύρος και βάθος, τόσο σε υφιστάμενους και υποψηφίους franchisors, όσο και σε franchisees. Η μεγάλη εμπειρία της εταιρίας   «THE FRANCHISE CO.» είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης και συνδυασμένης εμπειρίας των στελεχών της από τον χώρο του Management Consulting, των Πωλήσεων, του Marketing, του Retailing σε πολύ γνωστές εταιρίες που αποτελούν πρότυπα οργάνωσης. Είμαστε λοιπόν σε θέση να υποστηρίξουμε πλήρως και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τις εταιρίες που επιθυμούν να αναπτυχθούν με franchise, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας. Για το σκοπό αυτό στη  «THE FRANCHISE CO.» έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη, δοκιμασμένη και αποδεδειγμένη μεθοδολογία για την υποστήριξη τόσο υποψηφίων, όσο και υφιστάμενων franchisors, που περιλαμβάνει τέσσερα (4) κύρια στάδια:

 1. Έλεγχο καταλληλότητας της επιχειρηματικής ιδέας για σύστημα franchising (Feasibility Study).
 2. Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (Franchise Business Plan) και ανάπτυξη υποδομής για franchise.
 3. Υλοποίηση σχεδίου ανάπτυξης.
 4. Υποστήριξη και έλεγχο δικτύου.

Το όλο σύστημα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του franchisor ενώ είναι σχεδιασμένο ώστε το 4ο στάδιο να ανατροφοδοτεί με πληροφορίες όλα τα προηγούμενα, επιτρέποντας διορθωτικές επεμβάσεις που εξασφαλίζουν την επιτυχία του δικτύου.

Σ’ ένα επιχειρηματικό περιβάλλον σαν και αυτό που περιγράψαμε, μια αλυσίδα franchise έχει ανάγκη εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων, σ’ όλες τις φάσεις ανάπτυξης της.

Ερ. Τι υπηρεσίες προσφέρετε σε υποψήφιους franchisees που επιθυμούν να επενδύσουν σε υφιστάμενα ή αναπτυσσόμενα δίκτυα;

Π.Ρ.: Η  «THE FRANCHISE CO.» καταρχάς αναλαμβάνει την πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση για τον θεσμό του franchising σε όλους τους ενδιαφερόμενους franchisees. Παράλληλα παρουσιάζουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες της αγοράς, αξιολογούμε το προτεινόμενο franchise, επιλέγουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για το κάθε δίκτυο και παρέχουμε πλήρη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Σημειώστε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην συμβατότητα του franchisee με την δραστηριότητα που θα αναλάβει, δηλαδή επιλέγεται το σύστημα franchise  που ταιριάζει με τον τρόπο ζωής του, την φιλοσοφία του και τις προσδοκίες του, ώστε η συνεργασία franchisee-franchisor να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι η «THE FRANCHISE CO.» βρίσκεται σε θέση να ενημερώσει υπεύθυνα και αποτελεσματικά, υποστηρίζοντας την υποψήφιο franchisee πριν, αλλά και αφού λάβει την απόφαση να επενδύσει σε ένα franchise.

Ερ: Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στο franchising;

Το Franchising έχει σταθερά κερδίσει αποδοχή ως μέθοδος ανάπτυξης και διανομής σε πολλούς νέους κλάδους και διεθνής αγορές σ’ όλο τον κόσμο. Καθώς το Franchising έχει αναπτυχθεί και ωριμάσει, πολλές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους δικαιοπάροχους και δικαιούχους, επίσης αλλάζουν.

Η εταιρεία μας έχει συνεχή επαφή με δικαιοπάροχους, εταιρίες που σκέφτονται τη χρήση του Franchising και εταιρίες που χρησιμοποιούν το Franchising σαν το πληρέστερο σύστημα ανάπτυξης. Παρατηρούμε λοιπόν πολλές τάσεις στην χρήση αυτού του πολύπλευρου business system.

Αυτές οι τάσεις περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές στα συστήματα ανάπτυξης, στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, συστηματικές ενέργειες συγχωνεύσεων  και εξαγορών, ενσωμάτωση στρατηγικών δυναμικής  αξιοποίησης των σημείων εγκατάστασης, επαναπροσδιορισμό του προφίλ των  δικαιούχων, διευρυνόμενη χρήση της τεχνολογίας, αλλαγή του νομικού πλαισίου και των κανονισμών που διέπουν το  franchising, στις σχέσεις franchisors-franchisees και στα συστήματα χρηματοδότησης.Oι τάση είναι μια στροφή σε υπηρεσίες, διανομή και αξιοποίηση τεχνολογιών.

Related Posts with Thumbnails

To σχόλιό σας

Σημείωση: Τα σχόλια δημοσιεύονται μόνο μετά από έγκριση.

Αρχειο δημοσιευσεων

Φωτογραφιες του Franchise Blog

 • 5asec Μαρούσι
 • kem omilia 2010
 • money show 2009
 • ΚΕΜ 2010 Ομιλία κ Π Ρουσόπουλου
 • ομιλία Παναγιώτη Ρουσόπουλου για αποτελεσματική διαχείριση 2008
 • Παρουσίαση Ελληνικής Αγοράς στην έκθεση Franchise στο Παρίσι 2008
 • KRAFT
 • imerida TITANIA

Με μια ματιά

Εγγραφειτε στο Franchise Blog

Εγγραφείτε στο Franchise Blog ώστε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα τις τελευταίες δημοσιεύσεις.

Τελευταία Νέα του Franchise