Δημοσιεύσεις με ετικέττα ‘Co-branding’

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Co-Branding: Μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης δικτύων franchise

-


Η ταχύτατη ανάπτυξη του franchising τα τελευταία χρόνια οφείλεται στις νέες μορφές συνεργασίας όπως το multiunit franchise και το multibrand franchise. Και στις δύο περιπτώσεις το κύριο συστατικό είναι η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν τα συστήματα franchise: Του ανθρώπινου δυναμικού, της δύναμης του brand name και της συσσωρευμένης γνώσης. Και μάλιστα, στην περίπτωση του Co – Branding τα περιουσιακά αυτά στοιχεία λειτουργούν συνδυαστικά με πολλαπλασιαστικά, και όχι απλώς αθροιστικά, αποτελέσματα.

Οι περισσότερες διεθνείς εταιρείες franchise ακριβώς επειδή αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό, πρέπει να αυξάνουν ή έστω να  διατηρούν τα κέρδη τους και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να αγωνίζονται για τη βελτίωση του brand και store image τους. Σε απάντηση όλων αυτών των προκλήσεων, δοκιμάζουν νέα προϊόντα, μεταβάλλουν τη σύνθεση και τις δεξιότητες του στελεχιακού τους δυναμικού, επενδύουν στην απόκτηση και αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης και επεκτείνουν ή και μετασχηματίζουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.  Επιπλέον, ένα νέο φαινόμενο έχει παρουσιαστεί, το οποίο βοηθά πολλά συστήματα franchise να επεκταθούν και να αναπτυχθούν με ταχύτερους ρυθμούς: το co-branding.

Οι ερευνητές ενστερνίζονται δύο διαφορετικές ερμηνείες για τα αίτια της συνεχούς  ανάπτυξης του franchising. Πρώτον, οι franchisees παρέχουν το απαραίτητο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Δεύτερον, οι franchisees καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και μπορούν να διευθύνουν αποτελεσματικότερα τα καταστήματά τους, σε σχέση με τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Ως σύμβουλος franchise επιδιώκω να προωθώ εναλλακτικές και δοκιμασμένες διεθνώς στρατηγικές, επιταχύνοντας την ανάπτυξη αλλά και μειώνοντας κόστη και κινδύνους. Η  πρακτική του co-branding έχει αναδυθεί ως ισχυρή εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του co-branding εξετάζονται και αναλύονται. Πέντε διαφορετικές βασικές μέθοδοι του co-branding έχουν αναπτυχθεί:

 1. σύμβαση franchisor,
 2. σύμβαση franchisee,
 3. single franchisee,
 4. dual franchisees, και
 5. portfolio management.

Διαβάστε περισσότερα »

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

ΠΟΛΛΑΠΛΟ (MULTI-UNIT) FRANCHISING: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

Photos Via Flickr

Ο αριθμός των franchisors οι οποίοι αναζητούν franchisees, ικανούς να ανοίξουν περισσότερες από μία μονάδες, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό συμβαίνει διότι οι franchisors γνωρίζουν πλέον πως η συγκεκριμένη μέθοδος επέκτασης, τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξουν την εταιρεία τους ταχυτέρα, αποτελεσματικότερα και με πιο αποδοτικό τρόπο.

Οι λόγοι είναι προφανείς και μια απλή απαρίθμηση ορισμένων καταδεικνύει την σημαντικότητα της μεθόδου για ένα δίκτυο:

 • Οικονομίες κλίμακας,
 • αποκεντρωμένη διοικητική λειτουργία,
 • ταχύτερη ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού,
 • διασπορά κινδύνου,
 • ορθολογικότερη τοπική ανάπτυξη,
 • αποτελεσματικότερη διαχείριση συλλογικής γνώσης και εμπειρίας,
 • αύξηση πιστοληπτικής ικανότητας,
 • αποτελεσματικότερη διαχείριση ίδιων κεφαλαίων,
 • επανεπένδυση κερδών στο δίκτυο,
 • ενδυνάμωση του brand name κοκ.

Διαβάστε περισσότερα »

Related Posts with Thumbnails

Αρχειο δημοσιευσεων

Φωτογραφιες του Franchise Blog

 • 5asec Μαρούσι
 • kem omilia 2010
 • money show 2009
 • ΚΕΜ 2010 Ομιλία κ Π Ρουσόπουλου
 • ομιλία Παναγιώτη Ρουσόπουλου για αποτελεσματική διαχείριση 2008
 • Παρουσίαση Ελληνικής Αγοράς στην έκθεση Franchise στο Παρίσι 2008
 • KRAFT
 • imerida TITANIA

Με μια ματιά

Εγγραφειτε στο Franchise Blog

Εγγραφείτε στο Franchise Blog ώστε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα τις τελευταίες δημοσιεύσεις.

Τελευταία Νέα του Franchise